Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Moniki Ziobrowskiej

7 listopada 2018 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Ziobrowskiej w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu.

Temat pracy: „Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania partycypacji decyzyjnej oficerów i podoficerów Wojska Polskiego. Porównania międzypokoleniowe”

Promotor: dr hab. Alicja Senejko prof. UWr

Recenzenci: dr hab. Jerzy Mączyński prof. Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz prof. UŁ

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Szajnochy 7/9. Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie.

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

30 Paź 2018

ostatnia modyfikacja: 30 Paź 2018