Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Beaty Ludwiczak

W dniu 28 czerwca 2017 roku o godzinie 15.30  w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr Beaty Ludwiczak.
Tytuł dysertacji doktorskiej: ,,Historia wzornictwa przemysłowego II połowy XX wieku na przykładzie Katedry Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Szkoły Designu w Royal College of Art w Londynie ’’

Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń

Recenzenci: prof. dr hab. Bogumiła Jung

prof. dr hab. Lechosław Lameński

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Szajnochy 7/9. Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl w zakładce studia doktoranckie – informacje.

Dodane przez: Maciej Kryś

1 Cze 2017

ostatnia modyfikacja: 1 Cze 2017