Strona używa plików cookies więcej

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

ul. Strażnicza 1–3
50-206 Wrocław
www.wbz.uni.wroc.pl

INFORMACJE O JEDNOSTCE

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta jest międzywydziałową placówką Uniwersytetu Wrocławskiego powstałą w 2002 r. jako wspólny projekt Uniwersytetu Wrocławskiego i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Najważniejszym celem CSNE jest inicjowanie, organizowanie oraz popularyzowanie problematyki niemieckiej i relacji polsko-niemieckich.

CSNE koncentruje się na pięciu zakresach tematycznych: wizje Europy w XIX i XX wieku; nacjonalizm, religie i integracja europejska; kultura, literatura i pamięć w stosunkach polsko-niemieckich; historia Niemiec i kontrowersji polsko-niemieckich oraz Polska i Niemcy w zjednoczonej Europie.

Efekty badań prezentowane są na konferencjach, workshopach, jak również w licznych publikacjach ukazujących się w ramach serii wydawniczych CSNE. Pracownicy CSNE prowadzą ponadto działalność dydaktyczną na kierunku dyplomacja europejska oraz w ramach seminarium doktorskiego.

Pola działalności CSNE są szerokie i zróżnicowane. Placówka z powodzeniem łączy zadania badawcze z programem działań popularyzujących wiedzę o Niemczech, relacjach polsko-niemieckich i problemach europejskich. CSNE w swych działaniach skierowanych ku szerszemu kręgowi odbiorców, także spoza środowiska akademickiego, jest elastyczne i częstokroć nowatorskie, z dużą dynamiką realizuje swe zadania.

CSNE korzysta z pozytywnych efektów układu o dobrym sąsiedztwie zawartego między Polską a RFN. Stabilny rozwój zapewnia centrum wsparcie partnerów niemieckich, jak i macierzystej uczelni.