Strona używa plików cookies więcej

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych

ul. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
kmsi.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dyrektor prof. dr hab. Piotr Chruszczewski
tel. +48 71 375 26 85
piotr.chruszczewski@uwr.edu.pl

INFORMACJE O JEDNOSTCE

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) to jedna z najciekawszych propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego. Podstawową zasadą funkcjonowania prowadzonych przez kolegium studiów jest relacja mistrz–uczeń. Zasadniczym sposobem tworzenia tej więzi jest zapewnienie studentowi stałej opieki tutora (opiekuna naukowego), którego student wybiera spośród pracowników naukowych uczelni ze stopniem co najmniej doktora, specjalizujących się w dziedzinie najbliższej zainteresowaniom studenta. Studenci uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, wyjeżdżają na uczelnie krajowe w ramach programu MOST oraz zagraniczne w ramach LLP-Erasmus. Wielu studentów otrzymuje stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
To studia, które można polecić zarówno w przypadkach trudności z podjęciem decyzji co do wyboru kierunku studiów, jak i w przypadku dobrze sprecyzowanych zainteresowań. Już podczas rekrutacji kandydaci uczulani są na to, że studia indywidualne są zarazem ciekawsze i trudniejsze od studiów tradycyjnych.