Strona używa plików cookies więcej

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

ul. S. Przybyszewskiego 63/77
51-148 Wrocław
msos.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dyrektor dr hab. Maciej Górka

INFORMACJE O JEDNOSTCE

Studium Ochrony Środowiska to jednostka uprawniona do zarządzania międzywydziałowym kierunkiem studiów ochrony środowiska, który jest prowadzony przez Wydział Nauk Biologicznych oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.
Kształcenie studentów ochrony środowiska odbywa się wg ogólnych standardów kształcenia w zakresie treści podstawowych – matematyki, fizyki, biologii, mikrobiologii, chemii i biochemii oraz treści kierunkowych – ekologii i ochrony przyrody, geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, prawa i ekonomii w ochronie środowiska, instrumentów i technologii ochrony środowiska, zagrożeń cywilizacyjnych i zrównoważonego rozwoju, inżynierii procesowej, technik odnowy środowiska, technologii bioenergetycznych, ekotoksykologii, planowania przestrzennego oraz polityki ochrony środowiska.