Strona używa plików cookies więcej

Statystyki

Liczba studentów: 22 978 – 15 588 na studiach stacjonarnych i 6 055 na studiach niestacjonarnych

Liczba studentów studiów doktoranckich: studiów doktoranckich – 979; doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – 155
(stan na 31 grudnia 2019 r.)

Liczba pracowników: 3 584 – 1 955 nauczyciele akademiccy i 1 629 pracownicy niebędący nauczycielami

Liczba kierunków studiów: 144

(stan na 31 grudnia 2020 r.)

 
P
Projekty badawcze