Strona używa plików cookies więcej

Statystyki

Liczba studentów: 25 549 – 19915 na studiach stacjonarnych i 5634 na studiach niestacjonarnych (stan na 30.11.2017 r.)

Liczba studentów studiów doktoranckich: 1406 – 1243 na studiach stacjonarnych i 163 na studiach niestacjonarnych (stan na 31.12.2017 r.)

Liczba pracowników: 3506 – 1 951 nauczyciele akademiccy i 1555 pracownicy niebędący nauczycielami

Liczba kierunków studiów: 89

Liczba specjalizacji i specjalności: 244

 
P
Projekty badawcze