Strona używa plików cookies więcej

Statystyki

Liczba studentów: 26 301 – 21915 na studiach stacjonarnych i 5634 na studiach niestacjonarnych

Liczba studentów studiów doktoranckich: 1506 – 1343 na studiach stacjonarnych i 163 na studiach niestacjonarnych

Liczba pracowników: 3546 – 2 051 nauczyciele akademiccy i 1555 pracownicy niebędący nauczycielami

Liczba kierunków studiów: 89

Liczba specjalizacji i specjalności: 244

 
P
Projekty badawcze