Strona używa plików cookies więcej

Projekty badawcze

W 2017 r. na Uniwersytecie Wrocławski zrealizowano 419 projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych.

Projekty badawcze, finansowane przez NCN (w sumie 308):

 • Wydział Biotechnologii: Opus (26), Preludium (10), Sonata (5), Sonata bis (3), Maestro (3), Harmonia (2) i Miniatura I (1).
 • Wydział Chemii: Opus (26), Preludium (13), Sonata (6), Sonata bis (2), Maestro (1), Harmonia (2) i Miniatura I (1).
 • Wydział Filologiczny: Opus (6), Preludium (1), Sonata (1), Harmonia (1) i Miniatura I (1).
 • Wydział Fizyki i Astronomii: Opus (11), Preludium (3), Sonata (1), Maestro (3), Harmonia (2) i Miniatura I (1).
 • Wydział Matematyki i Informatyki: Opus (21), Preludium (10), Sonata (11), Sonata bis (5) i Harmonia (1).
 • Wydział Nauk Biologicznych: Opus (12), Preludium (7), Sonata (5), Harmonia (1), Sonatina (1) i Miniatura I (2).
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: Opus (16), Preludium (9), Sonata (4), Sonata bis (4), Maestro (2) i Miniatura I (2).
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: Opus (12), Preludium (5), Sonata (4), Uwertura (1) i Miniatura I (4).
 • Wydział Nauk Społecznych: Beethoven (2), Opus (11), Preludium (4), Sonata (3), Sonata bis (1).
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: Opus (12), Preludium (5), Sonata (7), Sonata bis (1), Maestro (1), Harmonia (1).
 • Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta: Sonata (1).

Projekty badawcze NCBiR:

 • Wydział Chemii: 1
 • Wydział Matematyki i Informatyki: 1
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 2

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

 • Wydział Filologiczny: 1

Projekty w ramach programu Iuventus Plus:

 • Wydział Biotechnologii: 1
 • Wydział Chemii: 1
 • Wydział Fizyki i Astronomii: 1
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 2
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 1

Działalność Upowszechniająca Naukę:

 • Wydział Matematyki i Informatyki: 1
 • Biblioteka Uniwersytecka: 1

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki:

 • Wydział Filologiczny: 9
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 21
 • Wydział Nauk Społecznych: 1

Diamentowy Grant:

 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 2
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 1
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: 1

Staże podoktorskie (Fuga 1, 2, 3, 4, 5):

 • Wydział Biotechnologii: 3
 • Wydział Filologiczny: 3
 • Wydział Fizyki i Astronomii: 2
 • Wydział Matematyki i Informatyki: 1
 • Wydział Nauk Biologicznych: 1
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 3
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 1
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: 2

Etiuda (1, 2, 3, 4):

 • Wydział Biotechnologii: 4
 • Wydział Filologiczny: 2
 • Wydział Matematyki i Informatyki: 2
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 2
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 1
 • Wydział Nauk Społecznych: 1

Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku:

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 • Wydział Nauk Biologicznych: 2

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

 • Wydział Filologiczny: 2
 • Wydział Fizyki i Astronomii: 1
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 1
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 1
 • Wydział Nauk Społecznych: 4
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: 2
 • Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta: 1

Wrocławskie Centrum Akademickie:

 • Wydział Filologiczny: 2
 • Wydział Matematyki i Informatyki: 1
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 1
 • Wydział Nauk Społecznych: 2
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: 1
źródło: Bożena Tytoń, Dział Badań Naukowych