Strona używa plików cookies więcej

Projekty badawcze

Uniwersytet Wrocławski to jedyna w południowo-zachodniej Polsce Uczelnia Badawcza. To dumne miano nosi tylko 10 polskich szkół wyższych – w tym gronie są między innymi Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, czy Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczelnia Badawcza do dodatkowych kilkadziesiąt milionów złotych na badania naukowe. Ale nie tylko ze stypendiów i grantów w ramach Uczelni Badawczej funkcjonują naukowcy Uniwersytetu Wrocławskiego. Gros grantów badawczych to te finansowane z Narodowego Centrum Nauki (NCN) czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Wystarczy powiedzieć, że w ciągu dwóch lat liczba grantów wzrosła o niemal 20%. W 2017 roku zrealizowano 419 grantów finansowanych ze źródeł krajowych, w 2019 było ich 481. W 2017 grantów z NCNu było 308, w 2019 aż 406.

W 2019 r. na Uniwersytecie Wrocławski zrealizowano 481 projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych.

Projekty badawcze, finansowane przez NCN (w sumie 406):

 • Wydział Biotechnologii: Opus (30), Preludium (20), Sonata (5), Sonata bis (4), Harmonia (1), Sonatina (2), Etiuda (1) i Miniatura  (4).
 • Wydział Chemii: Opus (28), Preludium (9), Sonata (7), Sonata bis (2), Maestro (1), Harmonia (3) i Miniatura  (6).
 • Wydział Filologiczny: Opus (5), Preludium (1), Fuga (1) i Miniatura  (1).
 • Wydział Fizyki i Astronomii: Opus (9), Preludium (7), Maestro (1), Harmonia (1), Sonatina (1), Etiuda (1) i Miniatura  (6).
 • Wydział Matematyki i Informatyki: Opus (25), Preludium (6), Sonata (8), Sonata bis (5), Etiuda (2).
 • Wydział Nauk Biologicznych: Opus (13), Preludium (12), Sonata (2), Maestro (2), Harmonia (2), Sonatina (1), Fuga (1), Etiuda (5) i Miniatura (7).
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: Opus (20), Preludium (19), Sonata (4), Sonata bis (3), Harmonia (1), Fuga (1), Etiuda (4) i Miniatura  (9).
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: Opus (15), Preludium (10), Sonata (3), Sonata bis (1), Uwertura (1), Fuga (1), Etiuda (1) i Miniatura  (3).
 • Wydział Nauk Społecznych: Beethoven (2), Opus (12), Preludium (4), Sonata (1), Sonata bis (1), Etiuda (1) i Miniatura (4).
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: Opus (11), Preludium (9), Sonata (5), Sonata bis (3), Harmonia (2), Fuga (2) i Miniatura (2).
 • Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta: Sonata (2) i Miniatura (1).

Projekty badawcze, finansowane przez NCBiR (w sumie 2):

Projekty badawcze NCBiR:

 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 1

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

 • Wydział Filologiczny: 1

Projekty badawcze, finansowane przez MNiSW (w sumie 47):

Projekty w ramach programu Iuventus Plus:

 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 2

Działalność Upowszechniająca Naukę:

 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 1
 • Biblioteka Uniwersytecka: 1

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki:

 • Wydział Filologiczny: 9
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 14
 • Wydział Nauk Społecznych: 1

Wsparcie czasopism naukowych:

 • Wydział Filologiczny: 1
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 2
 • Wydział Nauk Społecznych: 1
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: 1

Diamentowy Grant:

 • Wydział Fizyki i Astronomii: 1
 • Wydział Matematyki i Informatyki: 1
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 4
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: 1
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: 1

Mobilność/Mobilność Plus:

 • Wydział Biotechnologii: 2
 • Wydział Chemii: 1
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 1

Finansowanie kosztów wkładu własnego:

 • Wydział Fizyki i Astronomii: 2

Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza:

 • Administracja ogólnouczelniana: 1

Projekty badawcze, finansowane przez inne podmioty (w sumie 26):

Polpharma:

 • Wydział Biotechnologii: 1

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 1

Ministerstwo Zdrowia: 

 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 • Ogród Botaniczny: 2

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

 • Wydział Chemii: 3
 • Wydział Nauk Biologicznych: 1
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 2
 • Wydział Nauk Społecznych: 3
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: 4

Wrocławskie Centrum Akademickie:

 • Wydział Chemii: 1
 • Wydział Filologiczny: 2
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 2
 • Wydział Nauk Społecznych: 1
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: 1
 • Instytut Konfucjusza: 1

źródło:  Dział Badań Naukowych