Strona używa plików cookies więcej

Wydział Biotechnologii

ul. Joliot-Curie 14a
50-383 Wrocław
biotech.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan Wydziału Biotechnologii
dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
dorota.nowak@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 70 65

Prodziekan ds. ogólnych
prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
ewa.marcinkowska@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 70 65

Prodziekan ds. nauczania
prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
dagmara.jakimowicz@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 29 26

INFORMACJE O WYDZIALE

Pracownicy wydziału prowadzą badania z zakresu biotechnologii, biochemii, bioinformatyki, mikrobiologii, immunologii, wirusologii, biologii komórki i fizjologii roślin. W roku 2013 wydział, jako jedyny z dwóch w Polce, uzyskał prestiżową, najwyższą kategorię A+, przyznawaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Wydział jest także członkiem konsorcjum Wrocławskiego Centrum Biotechnologii, którego interdyscyplinarny charakter umożliwia kompleksowe i szerokie spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych oraz transferu wiedzy do przemysłu. Konsorcjum otrzymało status KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego) na lata 2014-2018.
Według portalu biotechnologia.pl wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu polskich uczelni, na których można studiować biotechnologię. Studenci biorą udział w projektach naukowych realizowanych na wydziale oraz w stażach i praktykach zagranicznych, a po studiach są bardzo dobrze przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, klinicznych i przemysłowych.
Wydział Biotechnologii rozpoczął współpracę z firmą Microsoft. Zakupił subskrypcję DreamSpark, dzięki której pracownicy naukowi i studenci mają darmowy dostęp do obszernej biblioteki oprogramowania firmy Microsoft.
Wydział zajmuje się popularyzacja nauki także wśród mieszkańców: do wydziałowej tradycji należy organizowanie wykładów i zajęć w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a w ofercie edukacyjnej wydziału znajduje się również cykl wykładów i zajęć eksperymentalnych przeznaczonych dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych.