Strona używa plików cookies więcej

Wydział Biotechnologii

ul. Joliot-Curie 14a
50-383 Wrocław
biotech.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan dr hab. Dorota Nowak
tel. +48 71 375 62 89
dorota.nowak@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania dr hab. Jerzy Gubernator
tel. +48 71 375 62 04
jerzy.gubernator@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
tel. +48 71 375 29 29
ewa.marcinkowska@uwr.edu.pl

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

BIOTECHNOLOGIA I stopnia stacjonarne
BIOTECHNOLOGIA II stopnia stacjonarne
• bioinformatyka
• biologia molekularna
• biotechnologia medyczna
• biotechnologia peptydów i białek
• mikrobiologia molekularna
BIOTECHNOLOGY I stopnia stacjonarne (w języku angielskim)

INFORMACJE O WYDZIALE

Pracownicy wydziału prowadzą badania z zakresu biotechnologii, biochemii, bioinformatyki, mikrobiologii, immunologii, wirusologii, biologii komórki i fizjologii roślin. W roku 2013 wydział, jako jedyny z dwóch w Polce, uzyskał prestiżową, najwyższą kategorię A+, przyznawaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Wydział jest także członkiem konsorcjum Wrocławskiego Centrum Biotechnologii, którego interdyscyplinarny charakter umożliwia kompleksowe i szerokie spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych oraz transferu wiedzy do przemysłu. Konsorcjum otrzymało status KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego) na lata 2014-2018.
Według portalu biotechnologia.pl wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu polskich uczelni, na których można studiować biotechnologię. Studenci biorą udział w projektach naukowych realizowanych na wydziale oraz w stażach i praktykach zagranicznych, a po studiach są bardzo dobrze przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, klinicznych i przemysłowych.
Wydział Biotechnologii rozpoczął współpracę z firmą Microsoft. Zakupił subskrypcję DreamSpark, dzięki której pracownicy naukowi i studenci mają darmowy dostęp do obszernej biblioteki oprogramowania firmy Microsoft.
Wydział zajmuje się popularyzacja nauki także wśród mieszkańców: do wydziałowej tradycji należy organizowanie wykładów i zajęć w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a w ofercie edukacyjnej wydziału znajduje się również cykl wykładów i zajęć eksperymentalnych przeznaczonych dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych.