Strona używa plików cookies więcej

Wydział Filologiczny

pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
wfil.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan prof. dr hab. Marcin Cieński
tel. +48 71 375 25 49
marcin.cienski@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. dydaktyki dr hab. Bogumiła Staniów
tel. +48 71 375 26 19
bogumila.staniow@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych oraz nauki prof. dr hab. Leszek Berezowski
tel. +48 71 375 26 19
leszek.berezowski@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich dr hab. Grzegorz Kowal
tel. +48 71 375 28 67
grzegorz.kowal@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych oraz jakości kształcenia dr hab. Igor Borkowski
tel. +48 71 375 26 19
igor.borkowski@uwr.edu.pl

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

FILOLOGIA POLSKA I stopnia stacjonarne
• edytorstwo
• komunikologia
• lingwistyka kulturowa
• retoryka stosowana
• teatrologia
• logopedia
• specj. nauczycielskie

FILOLOGIA POLSKA I stopnia zaoczne
• edytorstwo
• lingwistyka kulturowa

FILOLOGIA specjalność CLASSICS AND EUROPEAN IDENTITY, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

FILOLOGIA specjalność DALEKOWSCHODNIA I stopnia stacjonarne
• koreańska
• chińska

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA I stopnia stacjonarne
• tłumaczeniowa

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA I stopnia zaoczne
• tłumaczeniowa

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA CZESKA I stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA FRANCUSKA I stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA I stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA I stopnia zaoczne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA I stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII, I stopnia stacjonarne
• hindi
• sanskrycka

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, I stopnia stacjonarne
• arabska
• biblijna
• grecka
• italska
• łacińska
• nowogrecka
• nowołacińska
• starożytny Bliski Wschód

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA, I stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA, I stopnia zaoczne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA, I stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, I stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA, I stopnia stacjonarna
FILOLOGIA specjalność ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność JUDAISTYKA, I stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne
• język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I stopnia stacjonarne
• dziennikarstwo muzyczne
• dziennikarstwo prasowe i online
• dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
• dziennikarstwo sportowe
• fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
• twórcze pisanie (creative writing) – film – teatr – telewizja

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I stopnia zaoczne
• dziennikarstwo muzyczne
• dziennikarstwo prasowe i online
• dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
• dziennikarstwo sportowe
• fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
• twórcze pisanie (creative writing) – film – teatr – telewizja

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO I stopnia stacjonarne
• specjalność nauczycielska

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO I stopnia zaoczne
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA I stopnia stacjonarne
• Branding
• Communication design (projektowanie komunikacji)
• Public Relations
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA I stopnia zaoczne
• Branding
• Communication design (projektowanie komunikacji)
• Public Relations

KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO I stopnia stacjonarne
PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE I stopnia stacjonarne
PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE I stopnia zaoczne

ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU II stopnia stacjonarne
FILOLOGIA POLSKA II stopnia stacjonarne
• edytorstwo
• filmoznawstwo
• folklor, literatura popularna, literatura dziecięca
• krytyka literacka i artystyczna
• lider i animator społeczny
• nauczanie języka polskiego jako obcego
• specj. nauczycielskie

FILOLOGIA POLSKA II stopnia zaoczne
• edytorstwo
• lider i animator społeczny
• specjalność nauczycielska

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA II stopnia stacjonarne
• Empirical and Theoretical Linguistics (w j. angielskim)

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA II stopnia zaoczne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja EMPIRICAL AND THEORETICAL LINGUISTICS, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA CZESKA II stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA FRANCUSKA II stopnia stacjonarne
• filolog francuski w świecie cyfrowym
• translatorska

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA II stopnia stacjonarne
• językoznawstwo (z opcją zajęć z obszaru biznesu)
• kulturoznawstwo
• literaturoznawstwo
• skandynawistyka: język–kultura–przekład
• translatoryka
• specj. nauczycielskie

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA II stopnia zaoczne
• filolog hiszpański w świecie cyfrowym
• translatoryka

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA II stopnia stacjonarne
• filolog hiszpański w świecie cyfrowym
• translatoryka

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII II stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA II stopnia stacjonarne
• klasyczna
• łacińska
• nowogrecka
• włoska
• biblijno-judaistyczna
• helleńska
• neolatynistyczna
• Master of Classics

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA II stopnia stacjonarne
• neolatynistyczna
• studia bizantyjskie i nowogreckie

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA II stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA II stopnia zaoczne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA II stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM II stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA II stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność JUDAISTYKA II stopnia stacjonarne
FILOLOGIA specjalność NIDERLANDYSTYKA II stopnia stacjonarne
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA specjalność JOURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA specjalność JOURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION II stopnia zaoczne (w j. angielskim)
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA II stopnia stacjonarne
• dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
• dziennikarstwo specjalistyczne
• fotografia i film
• Journalism and Social Communication
• Media Relations
• produkcja medialna

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA II stopnia zaoczne
• dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
• dziennikarstwo specjalistyczne
• fotografia i film
• Journalism and Social Communication
• Media Relations
• produkcja medialna

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO II stopnia stacjonarne
• biblioteki cyfrowe
• biblioteki w społeczeństwie wiedzy
• praca w systemie komunikacji społecznej

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO II stopnia zaoczne
• biblioteki publiczne i szkolne
• praca w systemie komunikacji społecznej

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT II stopnia zaoczne (w j. angielskim)
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA II stopnia stacjonarne
• Branding
• Communication Design (projektowanie komunikacji)
• Public Relations
• Communication Management (w j. angielskim)

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA II stopnia zaoczne
• Branding
• Communication Design (projektowanie komunikacji)
• Public Relations
• Communication Management (w j. angielskim)

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE II stopnia niestacjonarne
PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE II stopnia stacjonarne

INFORMACJE O WYDZIALE

Wydział ten, ze względu na różnorodność prowadzonych kierunków i specjalności, jest bardzo rozbudowany. Każdy instytut żyje własnym życiem, prowadząc ciekawe badania, które znacznie wykraczają poza tradycyjne rozumienie literaturoznawstwa czy językoznawstwa. Absolwenci wydziału to nie tylko poloniści, nauczyciele języków obcych, dziennikarze czy bibliotekarze, ale przede wszystkim humaniści o bardzo szerokich horyzontach, a przy tym specjaliści w swoich dziedzinach.
Na wydziale prowadzone są badania z zakresu m.in.: normatywistyki językowej, teorii kultury, filmoznawstwa, teatrologii, glottodydaktyki, logopedii, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury dziecięcej i młodzieżowej, kulturowej tożsamości płci w literaturze i kulturze, socjologii życia literackiego, estetyki literatury, nowych mediów, etyki w mediach, teorii PR i reklamy, języka polityki polskiej, mediów lokalnych, systemowej teorii mediatyzacji, historii, teorii i sztuki książki, nauki o książce, historii bibliotek, czytelnictwa, edytorstwa, nauki o informacji, bibliografii, naukometrii, bibliometrii, webometrii, bibliologii i komunikacji piśmienniczej.
Od 1974 roku działa na Wydziale Filologicznym Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, w kursach co roku bierze udział ok. 1000 osób z całego świata.
W kwietniu 2018 r. na wydziale powstało Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, które zajmować się będzie naukową analizą literatury dla dzieci i młodzieży – a to obecnie jedna z najbardziej dynamicznych i wielokierunkowo rozwijających się dziedzin humanistyki na świecie.