Strona używa plików cookies więcej

Wydział Filologiczny

pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
wfil.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan Wydziału Filologicznego
dr hab. Arkadiusz Lewicki
arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 79 11

Prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych
dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr
prodziekan.WF.dss@uwr.edu.pl, monika.zasko-zielinska@uwr.edu.pl
tel. +48 375 26 19, +48 71 375 26 45

Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych
dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr
prodziekan.WF.jksn@uwr.edu.pl, anna.malgorzewicz@uwr.edu.pl
tel. +48 375 26 19, +48 71 375 24 52

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą
dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr.
justyna.ziarkowska@uwr.edu.pl
tel. +48 375 26 19, +48 71 375 27 50

Prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. Stefan Kiedroń
stefan.kiedron@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 28 54

INFORMACJE O WYDZIALE

Wydział ten, ze względu na różnorodność prowadzonych kierunków i specjalności, jest bardzo rozbudowany. Każdy instytut żyje własnym życiem, prowadząc ciekawe badania, które znacznie wykraczają poza tradycyjne rozumienie literaturoznawstwa czy językoznawstwa. Absolwenci wydziału to nie tylko poloniści, nauczyciele języków obcych, dziennikarze czy bibliotekarze, ale przede wszystkim humaniści o bardzo szerokich horyzontach, a przy tym specjaliści w swoich dziedzinach.
Na wydziale prowadzone są badania z zakresu m.in.: normatywistyki językowej, teorii kultury, filmoznawstwa, teatrologii, glottodydaktyki, logopedii, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury dziecięcej i młodzieżowej, kulturowej tożsamości płci w literaturze i kulturze, socjologii życia literackiego, estetyki literatury, nowych mediów, etyki w mediach, teorii PR i reklamy, języka polityki polskiej, mediów lokalnych, systemowej teorii mediatyzacji, historii, teorii i sztuki książki, nauki o książce, historii bibliotek, czytelnictwa, edytorstwa, nauki o informacji, bibliografii, naukometrii, bibliometrii, webometrii, bibliologii i komunikacji piśmienniczej.
Od 1974 roku działa na Wydziale Filologicznym Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, w kursach co roku bierze udział ok. 1000 osób z całego świata.
W kwietniu 2018 r. na wydziale powstało Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, które zajmować się będzie naukową analizą literatury dla dzieci i młodzieży – a to obecnie jedna z najbardziej dynamicznych i wielokierunkowo rozwijających się dziedzin humanistyki na świecie.