Strona używa plików cookies więcej

Wydział Fizyki i Astronomii

pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław
wfa.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii
prof. dr hab. Michał Tomczak
michal.tomczak@uwr.edu.pl
tel. +48 71 337 80 68

Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Robert Kucharczyk
robert.kucharczyk@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 93 65

Prodziekan ds. studenckich i infrastruktury
dr hab. Krzysztof Graczyk
krzysztof.graczyk@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 94 83

INFORMACJE O WYDZIALE

Wydział Fizyki i Astronomii jest dynamicznym i nowoczesnym wydziałem uniwersyteckim z długoletnią tradycją. Posiada najwyższą kategorię naukową, prowadzi różnorodną działalność badawczą i ściśle z nią powiązaną działalność dydaktyczną.
Wydział współpracuje naukowo z dziesiątkami instytucji w kraju i na świecie. Formy współpracy to m.in. partnerstwo w Europejskich Sieciach Badawczych, długoterminowe umowy o współpracy, bilateralne porozumienia, międzynarodowe projekty badawcze.
Na wydziale prowadzone są inicjatywy naukowo-dydaktyczne m.in. Cyrk Fizyczny, który w widowiskowy sposób pozwala doświadczyć praw fizyki oraz FizBit, konkurs na oprogramowanie promujące fizykę.
W 2017 r. wydział uzyskał ocenę A, przyznawaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.