Strona używa plików cookies więcej

Wydział Fizyki i Astronomii

pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław
wfa.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan prof. dr hab. Antoni Ciszewski
tel. +48 71 375 93 10
antoni.ciszewski@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. Robert Kucharczyk
tel. +48 71 375 93 65
robert.kucharczyk@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i komputeryzacji dr hab. Andrzej Frydryszak
tel. +48 71 375 94 72
andrzej.frydryszak@uwr.edu.pl

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

ASTRONOMIA I stopnia stacjonarne
FIZYKA I stopnia stacjonarne
• ekonofizyka
• fizyka doświadczalna
• fizyka komputerowa
• fizyka teoretyczna

INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE I stopnia stacjonarne (inżynierskie)

ASTRONOMIA II stopnia stacjonarne
FIZYKA specjalność MASTER’S STUDY OF THEORETICAL PHYSICS II stopnia stacjonarne
FIZYKA II stopnia stacjonarne
• fizyka doświadczalna
• fizyka komputerowa
• fizyka teoretyczna
• Master’s Study of Theoretical Physics
• specj. nauczycielska

INFORMACJE O WYDZIALE

Wydział Fizyki i Astronomii jest dynamicznym i nowoczesnym wydziałem uniwersyteckim z długoletnią tradycją. Posiada najwyższą kategorię naukową, prowadzi różnorodną działalność badawczą i ściśle z nią powiązaną działalność dydaktyczną.
Wydział współpracuje naukowo z dziesiątkami instytucji w kraju i na świecie. Formy współpracy to m.in. partnerstwo w Europejskich Sieciach Badawczych, długoterminowe umowy o współpracy, bilateralne porozumienia, międzynarodowe projekty badawcze.
Na wydziale prowadzone są inicjatywy naukowo-dydaktyczne m.in. Cyrk Fizyczny, który w widowiskowy sposób pozwala doświadczyć praw fizyki oraz FizBit, konkurs na oprogramowanie promujące fizykę.
W 2017 r. wydział uzyskał ocenę A, przyznawaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.