Strona używa plików cookies więcej

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. F. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
www.wmi.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan dr hab. Tomasz Jurdziński
tel. +48 71 375 78 20
tomasz.jurdzinski@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. dydaktyki informatyki dr hab. Jarosław Byrka
tel. +48 71 375 78 29
jaroslaw.byrka@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. dydaktyki matematyki dr hab. Andrzej Raczyński
tel. +48 71 375 74 13
andrzej.raczynski@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. naukowych prof. dr hab. Piotr Biler
tel. +48 71 375 74 08, tel. +48 71 375 78 95
piotr.biler@uwr.edu.pl

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) I stopnia stacjonarne (licencjackie i inżynierskie)
INFORMATYKA I stopnia stacjonarne (licencjackie i inżynierskie)
MATEMATYKA I stopnia stacjonarne
• analiza danych
• matematyka stosowana
• matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
• matematyka aktuarialno-finansowa
• matematyka teoretyczna
• matematyka nauczycielska

INFORMATYKA II stopnia stacjonarne (1,5-roczne)
INFORMATYKA II stopnia stacjonarne (2-letnie)
MATEMATYKA II stopnia stacjonarne
• analiza danych
• matematyka stosowana
• matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
• matematyka aktuarialno-finansowa
• matematyka teoretyczna
• matematyka nauczycielska

INFORMACJE O WYDZIALE

Pracownicy wydziału zajmują się badaniami z zakresu: analizy harmonicznej, równań różniczkowych cząstkowych, zastosowań probabilistyki, nieprzemienniej probabilistyki i analizy harmonicznej oraz kwantowej analizy funkcjonalnej, geometrii, teorii modeli, topologii i teorii mnogości, grafiki komputerowej, inteligencji obliczeniowej, inżynierii oprogramowania, języków programowania, metod numerycznych, optymalizacji kombinatorycznej, teorii informatyki i baz danych, złożoności obliczeniowej i algorytmicznej.

Na wydziale można studiować na Indywidualnych Studiach Informatyczno-Matematycznych (ISIM) – to 3-letnie studia licencjackie prowadzone wspólnie przez Instytut Informatyki oraz Instytut Matematyczny. ISIM jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, umożliwiającym jednoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności z informatyki i matematyki. Program zakłada samodzielne stworzenie ścieżki kształcenia odpowiadającej możliwościom poznawczym i zainteresowaniom studenta. Każdy student objęty jest zindywidualizowaną opieką tutorską mającą na celu wspieranie rozwoju naukowego, w tym pomoc w projektowaniu ścieżki edukacyjnej. Absolwenci tego kierunku będą specjalistami dysponującymi pogłębioną wiedzą i rozbudowanymi umiejętnościami z zakresu informatyki i matematyki, w tym umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Wysoki poziom kształcenia na wydziale został potwierdzony przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który w 2017 r. przyznał wydziałowi ocenę A.