Strona używa plików cookies więcej

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. F. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
www.wmi.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Tomasz Jurdziński
tomasz.jurdzinski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 78 20

Prodziekan ds. dydaktyki informatyki
dr Małgorzata Biernacka
malgorzata.biernacka2@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 78 36

Prodziekan ds. dydaktyki matematyki i spraw studenckich
dr hab. Andrzej Raczyński
andrzej.raczynski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 74 13

Prodziekan ds. rozwoju
prof. dr hab. Dariusz Buraczewski
dariusz.buraczewski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 70 88

INFORMACJE O WYDZIALE

Pracownicy wydziału zajmują się badaniami z zakresu: analizy harmonicznej, równań różniczkowych cząstkowych, zastosowań probabilistyki, nieprzemienniej probabilistyki i analizy harmonicznej oraz kwantowej analizy funkcjonalnej, geometrii, teorii modeli, topologii i teorii mnogości, grafiki komputerowej, inteligencji obliczeniowej, inżynierii oprogramowania, języków programowania, metod numerycznych, optymalizacji kombinatorycznej, teorii informatyki i baz danych, złożoności obliczeniowej i algorytmicznej.

Na wydziale można studiować na Indywidualnych Studiach Informatyczno-Matematycznych (ISIM) – to 3-letnie studia licencjackie prowadzone wspólnie przez Instytut Informatyki oraz Instytut Matematyczny. ISIM jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, umożliwiającym jednoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności z informatyki i matematyki. Program zakłada samodzielne stworzenie ścieżki kształcenia odpowiadającej możliwościom poznawczym i zainteresowaniom studenta. Każdy student objęty jest zindywidualizowaną opieką tutorską mającą na celu wspieranie rozwoju naukowego, w tym pomoc w projektowaniu ścieżki edukacyjnej. Absolwenci tego kierunku będą specjalistami dysponującymi pogłębioną wiedzą i rozbudowanymi umiejętnościami z zakresu informatyki i matematyki, w tym umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Wysoki poziom kształcenia na wydziale został potwierdzony przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który w 2017 r. przyznał wydziałowi ocenę A.