Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Biologicznych

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
www.biologia.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan dr hab. Dariusz Skarżyński
tel. +48 71 375 63 76, tel. +48 71 375 29 79
dariusz.skarzynski@uwr.edu.pl, dziekan.wnb@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
tel. +48 71 375 63 23
gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych dr hab. Małgorzata Daczewska
tel. +48 71 375 40 24
malgorzata.daczewska@uwr.edu.pl

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

BIOLOGIA CZŁOWIEKA I stopnia stacjonarne
BIOLOGIA I stopnia stacjonarne
• biologia człowieka
• biologia eksperymentalna
• biologia środowiska
• mikrobiologia

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA I stopnia stacjonarne
MIKROBIOLOGIA I stopnia stacjonarne
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I stopnia stacjonarne

BIOLOGIA II stopnia stacjonarne
• biologia człowieka
• ekologia i różnorodność biologiczna
• nauczycielska

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA II stopnia stacjonarne
MIKROBIOLOGIA II stopnia stacjonarne
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM II stopnia stacjonarne

INFORMACJE O WYDZIALE

Pracownicy wydziału zajmują się badaniami z zakresu: fizjologii roślin, ekologii, biogeochemii i ochrony środowiska, morfologii i rozwoju roślin, bioróżnorodności i ochrony szaty roślinnej, cytogenetyki i specjacji roślin, mikrobiologii ogólnej, genetyki, parazytologii, ekologii drobnoustrojów, fizykochemii drobnoustrojów, ekologii ptaków, paleozoologii, zoologii kręgowców, zoologii ogólnej, biologii i ochrony kręgowców, fizjologii zwierząt, taksonomii ewolucyjnej, rozwoju osobniczego człowieka, analizy populacji prodziejowych, mechanizmów ewolucji człowieka, ekologii behawioralnej człowieka, psychologii ewolucyjnej.

Wydział zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem nauk biologicznych na świecie – poszczególne zakłady inicjują nowe kierunki badań, zmienia się program i charakter studiów, studentom oferuje się coraz bogatszą paletę przedmiotów i większą możliwość ich wyboru.