Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Biologicznych

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
www.biologia.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
dr hab. inż. Marcin Kadej
dziekan.wnb@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 63 50

Prodziekan ds. studenckich
dr Joanna Łubocka
joanna.lubocka@uwr.edu.p
tel. +48 71 375 62 98

Prodziekan ds. nauczania
dr hab. Elżbieta Myśkow
elzbieta.myskow@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 40 92

Prodziekan ds. nauki i rozwoju
dr hab. Donata Wawrzycka
donata.wawrzycka@uwr.edu.pl
tel. tel. +48 71 375 41 28

INFORMACJE O WYDZIALE

Pracownicy wydziału zajmują się badaniami z zakresu: fizjologii roślin, ekologii, biogeochemii i ochrony środowiska, morfologii i rozwoju roślin, bioróżnorodności i ochrony szaty roślinnej, cytogenetyki i specjacji roślin, mikrobiologii ogólnej, genetyki, parazytologii, ekologii drobnoustrojów, fizykochemii drobnoustrojów, ekologii ptaków, paleozoologii, zoologii kręgowców, zoologii ogólnej, biologii i ochrony kręgowców, fizjologii zwierząt, taksonomii ewolucyjnej, rozwoju osobniczego człowieka, analizy populacji prodziejowych, mechanizmów ewolucji człowieka, ekologii behawioralnej człowieka, psychologii ewolucyjnej.

Wydział zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem nauk biologicznych na świecie – poszczególne zakłady inicjują nowe kierunki badań, zmienia się program i charakter studiów, studentom oferuje się coraz bogatszą paletę przedmiotów i większą możliwość ich wyboru.