Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

ul. Szewska 48
50-139 Wrocław
wnhip.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
artur.blazejewski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 343 28 55, +48 71 375 28 82

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Paweł Klint
pawel.klint@uwr.edu.pl
tel. +48 71 396 31 44, +48 71 375 25 32

Prodziekan ds. dydaktyki niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami
dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr
jaroslaw.syrnyk@uwr.edu.pl
tel. +48 71 396 31 44, +48 71 375 24 65

Prodziekan ds. dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej
dr hab. Arkadiusz Urbanek
arkadiusz.urbanek@uwr.edu.pl
tel. +48 71 396 31 44, +48 71 367 20 01 w. 123

INFORMACJE O WYDZIALE

Początki wydziału to rok 1951, kiedy to w wyniku podziału Wydziału Humanistycznego, powstał Wydział Filozoficzno-Historyczny. Jako Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych funkcjonuje od 1988 r. Wiele podejmowanych na wydziale badań dotyczy historii Śląska i jego kulturowego dziedzictwa, rozpatrywanego na szerokim tle europejskim. Przedmiotem refleksji jest także dawna i współczesna kultura polska, rozpatrywana z perspektywy antropologicznej, historycznej, kulturoznawczej i pedagogiczno-psychologicznej.
Wydział posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę studiów. Nauki historyczne i pedagogiczne łączą się tu w jeden rozbudowany konglomerat. Interdyscyplinarność jest podstawą rozwoju naukowego, a znakomitej kadrze zawdzięcza się powstanie wielu szkół naukowych w dziedzinach uprawianych na wydziale.