Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

ul. Szewska 48
50-139 Wrocław
wnhip.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
tel. +48 71 375 25 26
przemyslaw.wiszewski@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. dydaktycznych i socjalnych dr Alina Czapiga
tel. +48 71 357 22 74
alina.czapiga@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych, nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Joanna Wojdon
tel. +48 71 375 25 20
joanna.wojdon@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i relacji z otoczeniem dr hab. Witold Jakubowski
tel. +48 71 375 22 23
witold.jakubowski@uwr.edu.pl

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

ARCHEOLOGIA I stopnia stacjonarne
DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE I stopnia stacjonarne
• gospodarowanie dziedzictwem kulturowym
• turystyka historyczna

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA I stopnia stacjonarne
EUROPEAN CULTURES I stopnia stacjonarne (w j.angielskim)
HISTORIA SZTUKI I stopnia stacjonarne
HISTORIA I stopnia stacjonarne
• amerykanistyka
• archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
• dokumentalistyka konserwatorska
• regionalistyka
• specjalność nauczycielska

HISTORIA I stopnia zaoczne
• archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
• specj. nauczycielska

KULTUROZNAWSTWO I stopnia stacjonarne
• kultura i wizerunek regionu
• performans – sztuka rozwoju
• kultura filmowa

MILITARIOZNAWSTWO I stopnia stacjonarne
• popularyzacja wiedzy o militariach
• animacja odtwórstwa historycznego

MUZYKOLOGIA I stopnia stacjonarne
PEDAGOGIKA SPECJALNA I stopnia stacjonarne
• edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

PEDAGOGIKA SPECJALNA I stopnia zaoczne
• edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

PEDAGOGIKA I stopnia stacjonarne
• edukacja dorosłych i marketing społeczny
• edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
• pedagogika opiekuńcza z terapią
• poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
• resocjalizacja

PEDAGOGIKA I stopnia zaoczne
• edukacja dorosłych i marketing społeczny
• edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
• pedagogika opiekuńcza z terapią
• poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
• resocjalizacja

PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie stacjonarne
PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie wieczorowe

ARCHEOLOGIA II stopnia stacjonarne
• archeologia Barbaricum
• archeologia czasów nowożytnych i najnowszych. Archeologia sądownicza
• archeologia epoki brązu
• archeologia epoki kamienia
• archeologia Nowego Świata
• archeologia prowincji rzymskich
• archeologia średniowiecza
• numizmatyka

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA II stopnia stacjonarne
HISTORIA SZTUKI II stopnia stacjonarne
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ II stacjonarne (w j. angielskim)
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ II stopnia stacjonarne
HISTORIA II stopnia stacjonarne
HISTORIA II stopnia zaoczne (2,5-letnie)
HISTORIA II stopnia zaoczne (2-letnie)
KULTUROZNAWSTWO II stopnia stacjonarne
• krytyka artystyczna
• kultura i media
• rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność

MUZYKOLOGIA II stopnia stacjonarne
PEDAGOGIKA II stopnia stacjonarne
• animacja społeczno-kulturalna
• edukacja dorosłych i marketing społeczny
• edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
• marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
• pedagogika opiekuńcza z terapią
• poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
• poradnictwo zawodowe i coaching kariery
• resocjalizacja
• terapia pedagogiczna
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PEDAGOGIKA II stopnia zaoczne
• animacja społeczno-kulturalna
• edukacja dorosłych i marketing społeczny
• edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
• marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
• pedagogika opiekuńcza z terapią
• poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
• poradnictwo zawodowe i coaching kariery
• resocjalizacja
• terapia pedagogiczna
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PUBLIC HISTORY (HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ) II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

INFORMACJE O WYDZIALE

Początki wydziału to rok 1951, kiedy to w wyniku podziału Wydziału Humanistycznego, powstał Wydział Filozoficzno-Historyczny. Jako Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych funkcjonuje od 1988 r. Wiele podejmowanych na wydziale badań dotyczy historii Śląska i jego kulturowego dziedzictwa, rozpatrywanego na szerokim tle europejskim. Przedmiotem refleksji jest także dawna i współczesna kultura polska, rozpatrywana z perspektywy antropologicznej, historycznej, kulturoznawczej i pedagogiczno-psychologicznej.
Wydział posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę studiów. Nauki historyczne i pedagogiczne łączą się tu w jeden rozbudowany konglomerat. Interdyscyplinarność jest podstawą rozwoju naukowego, a znakomitej kadrze zawdzięcza się powstanie wielu szkół naukowych w dziedzinach uprawianych na wydziale.