Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
wnoz.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan dr hab. Henryk Marszałek
tel. +48 71 375 92 80
henryk.marszalek@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania dr hab. Dariusz Ilnicki
tel. +48 71 375 25 96
dariusz.ilnicki@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich dr hab. Jakub Kierczak
tel. +48 71 375 95 67
jakub.kierczak@uwr.edu.pl

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

GEOGRAFIA I stopnia stacjonarne
GEOLOGIA I stopnia stacjonarne
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia stacjonarne
INŻYNIERIA GEOLOGICZNA I stopnia stacjonarne (inżynierskie)
INŻYNIERIA GEOLOGICZNA I stopnia zaoczne (inżynierskie)
TURYSTYKA I stopnia stacjonarne

GEOGRAFIA specjalność TOURISM AND HOSPITALITY II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)
GEOGRAFIA II stopnia stacjonarne
• analizy regionalne i lokalne
• geoekologia
• geografia turystyczna
• geoinformatyka i kartografia
• klimatologia i ochrona atmosfery
• ochrona i zarządzenie jakością powietrza, wody, gleby
• Tourism and Hospitality (turystyka) – studia w j. angielskim (płatne)
GEOLOGIA specjalność APPLIED GEOSCIENCE, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)
GEOLOGIA II stopnia stacjonarne
• geochemia środowiska i gospodarka odpadami
• geologia poszukiwawcza
• hydrogeologia
• petrologia i mineralogia stosowana
• applied geoscience w j. angielskim (płatne)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA II stopnia stacjonarne

INFORMACJE O WYDZIALE

W skład Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, wyodrębnionego w 2006 r. ze struktur dawnego Wydziału Nauk Przyrodniczych, wchodzą Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz Instytut Nauk Geologicznych. Wydział prowadzi ścisłą współpracę z władzami regionu w zakresie wielu zagadnień dotyczących m.in. zjawisk społeczno-gospodarczych, turystyki, kartografii, klimatu, zasobu surowców mineralnych i ich wykorzystania, wód podziemnych i geośrodowiskowych. Na wydziale powstało wiele studiów na zlecenie różnych instytucji np. o zasobach wód podziemnych dla Coca Coli, o alternatywnych źródłach zaopatrzenia Wrocławia w wodę dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, o oddziaływaniu na środowisko dla Polifarbu Cieszyn-Wrocław SA. Ponadto utrzymywana jest ścisła współpraca m.in. z Ministerstwem Środowiska, Polską Akademią Nauk, KGHM Polska Miedź. Ta zakrojona na szeroką skalę współpraca oraz opracowane w ostatnim czasie liczne mapy, dokumentacje geologiczne, ekspertyzy i inne materiały na zlecenie różnych jednostek gospodarczych, są potwierdzeniem tego, że wydział posiada doskonałą kadrę naukową, która z jednej strony działa na rzecz społeczeństwa i rozwoju regionu, a z drugiej – kształci doskonale przygotowanych do podjęcia pracy absolwentów. Wysoki poziom kształcenia na wydziale został potwierdzony przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który w 2017 r. przyznał wydziałowi ocenę A.
Wydział dysponuje dwoma muzeami – geologicznym i mineralogicznym. Posiada też stację polarną na Spitsbergenie i stację meteorologiczną na Szrenicy.