Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
wnoz.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
dr hab. Henryk Marszałek
tel. +48 71 375 92 80
henryk.marszalek@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania
dr hab. Waldemar Spallek
waldemar.spallek@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 22 30

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Jacek Szczepański
jacek.szczepanski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 24 62
tel. +48 71 375 93 59

INFORMACJE O WYDZIALE

W skład Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, wyodrębnionego w 2006 r. ze struktur dawnego Wydziału Nauk Przyrodniczych, wchodzą Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz Instytut Nauk Geologicznych. Wydział prowadzi ścisłą współpracę z władzami regionu w zakresie wielu zagadnień dotyczących m.in. zjawisk społeczno-gospodarczych, turystyki, kartografii, klimatu, zasobu surowców mineralnych i ich wykorzystania, wód podziemnych i geośrodowiskowych. Na wydziale powstało wiele studiów na zlecenie różnych instytucji np. o zasobach wód podziemnych dla Coca Coli, o alternatywnych źródłach zaopatrzenia Wrocławia w wodę dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, o oddziaływaniu na środowisko dla Polifarbu Cieszyn-Wrocław SA. Ponadto utrzymywana jest ścisła współpraca m.in. z Ministerstwem Środowiska, Polską Akademią Nauk, KGHM Polska Miedź. Ta zakrojona na szeroką skalę współpraca oraz opracowane w ostatnim czasie liczne mapy, dokumentacje geologiczne, ekspertyzy i inne materiały na zlecenie różnych jednostek gospodarczych, są potwierdzeniem tego, że wydział posiada doskonałą kadrę naukową, która z jednej strony działa na rzecz społeczeństwa i rozwoju regionu, a z drugiej – kształci doskonale przygotowanych do podjęcia pracy absolwentów. Wysoki poziom kształcenia na wydziale został potwierdzony przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który w 2017 r. przyznał wydziałowi ocenę A.
Wydział dysponuje dwoma muzeami – geologicznym i mineralogicznym. Posiada też stację polarną na Spitsbergenie i stację meteorologiczną na Szrenicy.