Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Społecznych

ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
wns.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan prof. dr hab. Robert Wiszniowski
tel. +48 71 375 52 31
robert.wiszniowski@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia dr hab. Jacek Zieliński
tel. +48 71 375 50 43
jacek.zielinski@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Marcelina Zuber
tel. +48 71 375 51 09
marcelina.zuber@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i rozwoju dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz
tel. +48 71 375 51 44
patrycja.matusz-protasiewicz@uwr.edu.pl

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia stacjonarne
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia zaoczne
DYPLOMACJA EUROPEJSKA I stopnia stacjonarne
DYPLOMACJA EUROPEJSKA I stopnia zaoczne
EUROPEISTYKA I stopnia stacjonarne
• kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
• przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
• zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

EUROPEISTYKA I stopnia zaoczne
• kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
• przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
• zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

POLITOLOGIA specjalność COMPARATIVE POLITICS; GLOBAL SECURITY; MEDIA AND POLITICS; EUROPE IN THE WORLD I stopnia stacjonarne (w j.angielskim)
POLITOLOGIA I stopnia stacjonarne
• administracja publiczna
• Comparative Politics (w j. ang.)
• Europe in the World (w j. ang.)
• Global Security (w j. ang.)
• marketing polityczny
• media i dziennikarstwo
• Media and Politics (w j. Ang.)
• media w polityce
• przywództwo polityczne
• służby zagraniczne

POLITOLOGIA I stopnia zaoczne
• administracja publiczna
• marketing polityczny
• media i dziennikarstwo
• przywództwo polityczne
• służby zagraniczne

PRACA SOCJALNA I stopnia stacjonarne
PRACA SOCJALNA I stopnia zaoczne
SOCJOLOGIA EKONOMICZNA I stopnia stacjonarne
SOCJOLOGIA EKONOMICZNA I stopnia zaoczne
SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH I stopnia stacjonarne
• bezpieczeństwo w systemach logistycznych
• bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
• bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH I stopnia zaoczne
• bezpieczeństwo w systemach logistycznych
• bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
• bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych

SOCJOLOGIA I stopnia stacjonarne
• komunikacja społeczna
• socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego
• społeczności lokalne
• socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego

SOCJOLOGIA I stopnia zaoczne
• badanie rynku
• komunikacja społeczna
• socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES I stopnia stacjonarne (w j. angielskim)
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I stopnia stacjonarne
• gospodarka i biznes międzynarodowy
• Global Studies w j. angielskim (płatne)
• studia europejskie
• studia niemieckie
• studia wschodnie
• służby zagraniczne
• zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I stopnia zaoczne
• gospodarka i biznes międzynarodowy
• Global Studies w j. angielskim (płatne)
• studia europejskie
• studia niemieckie
• studia wschodnie
• służby zagraniczne
• zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI I stopnia stacjonarne
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI I stopnia zaoczne

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE II stopnia stacjonarne
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE II stopnia zaoczne
DYPLOMACJA EUROPEJSKA II stopnia stacjonarne
• bezpieczeństwo międzynarodowe
• dyplomacja lokalna i regionalna
• kultura polityczna i media
• polityka zagraniczna
DYPLOMACJA EUROPEJSKA II stopnia zaoczne
• bezpieczeństwo międzynarodowe
• kultura polityczna i media
• polityka zagraniczna
EUROPEISTYKA specjalność EU REGIONAL POLICY II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)
EUROPEISTYKA II stopnia stacjonarne
• bezpieczeństwo wewnętrzne UE
• EU Regional Policy (w j. ang.)
• europejski samorząd terytorialny
• Governance w UE
• UE w stosunkach międzynarodowych

EUROPEISTYKA II stopnia zaoczne
• bezpieczeństwo wewnętrzne UE
• europejski samorząd terytorialny
• Governance w UE
• UE w stosunkach międzynarodowych

POLITOLOGIA II stopnia stacjonarne
• administracja publiczna
• marketing polityczny
• media i dziennikarstwo
• przywództwo polityczne
• służby zagraniczne
• Central and East European Studies (w j. ang.)
• Democracy and Development in Europe and Caucasus (w j. ang.)
• Political Communications (w j. ang.)
• Public Administration (w j. ang.)
• Public Policy (w j. Ang.)

POLITOLOGIA II stopnia zaoczne
• administracja publiczna
• marketing polityczny
• media i dziennikarstwo
• przywództwo polityczne
• służby zagraniczne

PRACA SOCJALNA II stopnia stacjonarne
SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH II stopnia stacjonarne
• zarządzanie strukturami logistycznymi
• socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego
• socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa
• badania i ewaluacja polityk publicznych
• socjotechniki wpływu społecznego

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH II stopnia zaoczne
• zarządzanie strukturami logistycznymi
• socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego
• socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa
• badania i ewaluacja polityk publicznych
• socjotechniki wpływu społecznego

SOCJOLOGIA specjalność INTERCULTURAL MEDIATION II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)
SOCJOLOGIA II stopnia stacjonarne
• badanie rynku
• edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych
• Intercultural Mediation w j. ang. (płatne)
• socjologia przestrzeni
• socjologia sztuki

SOCJOLOGIA II stopnia zaoczne
• aktywizacja społeczna
• komunikacja społeczna i badanie rynku
• stosowane badania społeczne

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE II stopnia stacjonarne
• dyplomacja publiczna i media
• gospodarka i biznes międzynarodowy
• Global Studies w j. angielskim (płatne)
• studia niemieckie
• studia wschodnie
• współczesne służby dyplomatyczne

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE II stopnia zaoczne
• dyplomacja publiczna i media
• gospodarka i biznes międzynarodowy
• studia regionalne i rozwojowe
• studia niemieckie
• studia wschodnie
• współczesne służby dyplomatyczne

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA II stopnia stacjonarne
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA II stopnia zaoczne
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI II stopnia stacjonarne
• komunikator w projektach społecznych
• analityk społeczny
• lider projektów społecznych

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI II stopnia zaoczne
• komunikator w projektach społecznych
• analityk społeczny
• lider projektów społecznych

INFORMACJE O WYDZIALE

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych przez pracowników obejmują przede wszystkim badania w zakresie: nauk politycznych, polityki społecznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego,niemcoznawstwa i śląskoznawstwa, socjologii empirycznej i teoretycznej, dyspozycyjnych grup społecznych, antycznych i średniowiecznych źródeł kulturowej tożsamości europejskiej, źródeł filozofii chrześcijańskiej, nowożytnej, klasycznej niemieckiej i współczesnej, historii mistyki, ze szczególnym uwzględnieniem mistyki śląskiej, współczesnej filozofii politycznej i społecznej oraz współczesnych koncepcji etycznych i estetycznych, rachunków zdaniowych, metod logicznych, historii logiki, związków logiki i filozofii oraz matematyki.

Wydział należy do największych i najbardziej popularnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Powstał w 1988 r. z połączenia Instytutów: Filozofii, Socjologii i Logiki oraz Nauk Politycznych. Początkowo poszczególne instytuty miały siedziby w różnych miejscach Wrocławia. W 1993 r. władze uczelni zdecydowały się przejąć opuszczone przez Armię Czerwoną koszary na Sołtysowicach i zaadaptować je na cele dydaktyczne. Dokonano kompleksowej przebudowy koszar, tworząc nowoczesny campus uniwersytecki, złożony z trzech budynków dydaktycznych i biblioteki. Mieszczą się tu obecnie Instytuty: Filozofii, Politologii, Socjologii i Studiów Międzynarodowych. Dogodne warunki pracy, stworzone pracownikom i studentom wydziału, owocują coraz większą aktywnością naukową i medialną.