Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Społecznych

ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
wns.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
prof. dr hab. Robert Alberski
robert.alberski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 50 61

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Jacek Zieliński
jacek.zielinski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 50 43

Prodziekan ds. nauki i rozwoju
dr hab. Mateusz Błaszczyk, prof. UWr.
mateusz.blaszczyk@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 51 26

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej
dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr.
magdalena.ratajczak@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 52 96

Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz
marta.ryniejska-kieldanowicz@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 51 43

INFORMACJE O WYDZIALE

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych przez pracowników obejmują przede wszystkim badania w zakresie: nauk politycznych, polityki społecznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego,niemcoznawstwa i śląskoznawstwa, socjologii empirycznej i teoretycznej, dyspozycyjnych grup społecznych, antycznych i średniowiecznych źródeł kulturowej tożsamości europejskiej, źródeł filozofii chrześcijańskiej, nowożytnej, klasycznej niemieckiej i współczesnej, historii mistyki, ze szczególnym uwzględnieniem mistyki śląskiej, współczesnej filozofii politycznej i społecznej oraz współczesnych koncepcji etycznych i estetycznych, rachunków zdaniowych, metod logicznych, historii logiki, związków logiki i filozofii oraz matematyki.

Wydział należy do największych i najbardziej popularnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Powstał w 1988 r. z połączenia Instytutów: Filozofii, Socjologii i Logiki oraz Nauk Politycznych. Początkowo poszczególne instytuty miały siedziby w różnych miejscach Wrocławia. W 1993 r. władze uczelni zdecydowały się przejąć opuszczone przez Armię Czerwoną koszary na Sołtysowicach i zaadaptować je na cele dydaktyczne. Dokonano kompleksowej przebudowy koszar, tworząc nowoczesny campus uniwersytecki, złożony z trzech budynków dydaktycznych i biblioteki. Mieszczą się tu obecnie Instytuty: Filozofii, Politologii, Socjologii i Studiów Międzynarodowych. Dogodne warunki pracy, stworzone pracownikom i studentom wydziału, owocują coraz większą aktywnością naukową i medialną.