Strona używa plików cookies więcej

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław
prawo.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan prof. dr hab. Karol Kiczka
tel. +48 71 375 23 78
karol.kiczka@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej dr hab. Dariusz Adamski
tel. +48 71 375 20 16
dariusz.adamski@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. finansów i ewaluacji dr hab. Paweł Borszowski
tel. +48 71 375 29 46
pawel.borszowski@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia dr hab. Łukasz Machaj
tel. +48 71 375 29 08
lukasz.machaj@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i ogólnych dr Jacek Przygodzki
tel. +48 71 375 22 20
jacek.przygodzki@uwr.edu.pl

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

ADMINISTRACJA I stopnia stacjonarne
• bezpieczeństwo wewnętrzne
• administracja europejska
• samorząd terytorialny
• administracja sektora publicznego

ADMINISTRACJA, I stopnia zaoczne
• bezpieczeństwo wewnętrzne
• administracja europejska
• samorząd terytorialny
• administracja sektora publicznego

BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BIZNES I ADMINISTRACJA) I stopnia stacjonarne (w j.angielskim)
• Business
• Finance
• Governance

EKONOMIA I stopnia stacjonarne
• prawo w biznesie
• prawo podatkowe
• finanse i rachunkowość
• ekonomia innowacji
• gospodarka światowa

EKONOMIA I stopnia zaoczne
• prawo w biznesie
• prawo podatkowe
• finanse i rachunkowość
• ekonomia innowacji
• gospodarka światowa

KRYMINOLOGIA I stopnia zaoczne

PRAWO jednolite magisterskie stacjonarne
PRAWO jednolite magisterskie wieczorowe
PRAWO jednolite magisterskie zaoczne

ADMINISTRACJA specjalność ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANISATIONS II stopnia stacjonarne
ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarne
• administracja usług publicznych
• administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
• gospodarka mieniem publicznym
• administracja penitencjarna i służba kuratorska
• doradztwo podatkowe i podatki
• Administration in International Organizations specjalność w języku angielskim

ADMINISTRACJA II stopnia zaoczne
• administracja usług publicznych
• administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
• gospodarka mieniem publicznym
• administracja penitencjarna i służba kuratorska
• doradztwo podatkowe i podatki
• Administration in International Organizations specjalność w języku angielskim

EKONOMIA specjalność MASTER MANAGERIAL ECONOMICS II stopnia stacjonarne
EKONOMIA II stopnia stacjonarne
• analiza i zarządzanie w biznesie
• doradztwo podatkowe
• ekonomia i społeczeństwo
• finanse i rachunkowość
• gospodarka światowa
• Master Managerial Economics (w j. ang.)
• prawo w biznesie
• ekonomia menadżerska

EKONOMIA II stopnia zaoczne
• analiza i zarządzanie w biznesie
• doradztwo podatkowe
• ekonomia i społeczeństwo
• finanse i rachunkowość
• gospodarka światowa
• prawo w biznesie
• ekonomia menadżerska

KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY II stopnia zaoczne
LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (PRAWO MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE) II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)
• International Business Law
• Modern Human Rights Law

INFORMACJE O WYDZIALE

Wydział Prawno-Administracyjny zainaugurował działalność w grudniu 1945 r. Rozpoczęcie zajęć wkrótce po formalnym powołaniu uczelni do życia było możliwe dzięki zaangażowaniu kilku wybitnych uczonych przybyłych do Wrocławia ze Lwowa i Wilna. Od tego czasu wydział kilkakrotnie zmieniał nazwę, co po części oddawało rzeczywistość naukowo-dydaktyczną, a po części zmienne nastawienie władz państwowych do nauk prawnych i ekonomicznych. W obecnej strukturze ukonstytuował się w 2001 r. Pracownicy wydziału zaangażowani byli także w tworzenie nowych prawniczych ośrodków naukowo-dydaktycznych w Katowicach, Opolu i Szczecinie, piastowali też wiele ważnych funkcji w polskim wymiarze sprawiedliwości, m.in. jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wydział oferuje bogaty wachlarz specjalności na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Od lat chęć podjęcia nauki w jego murach deklarują setki maturzystów. W 2017 r. wydział uzyskał ocenę A, przyznawaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.
W zeszłym roku wydział uruchomił studia na kierunku kryminologia, które okazały się być jednym z najbardziej popularnych kierunków na uczelni.