Strona używa plików cookies więcej

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław
prawo.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan prof. dr hab. Karol Kiczka
tel. +48 71 375 23 78
karol.kiczka@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej
dr hab. Bartłomiej Krzan
bartlomiej.krzan@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 20 15

Prodziekan ds. finansów, jakości i form kształcenia
prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
patrycja.zawadzka@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 23 73

Prodziekan ds. kształcenia i ewaluacji
dr hab. Łukasz Machaj
lukasz.machaj@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 29 08

Prodziekan ds. studenckich i ogólnych
dr hab. Jacek Przygodzki
jacek.przygodzki@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 22 20

INFORMACJE O WYDZIALE

Wydział Prawno-Administracyjny zainaugurował działalność w grudniu 1945 r. Rozpoczęcie zajęć wkrótce po formalnym powołaniu uczelni do życia było możliwe dzięki zaangażowaniu kilku wybitnych uczonych przybyłych do Wrocławia ze Lwowa i Wilna. Od tego czasu wydział kilkakrotnie zmieniał nazwę, co po części oddawało rzeczywistość naukowo-dydaktyczną, a po części zmienne nastawienie władz państwowych do nauk prawnych i ekonomicznych. W obecnej strukturze ukonstytuował się w 2001 r. Pracownicy wydziału zaangażowani byli także w tworzenie nowych prawniczych ośrodków naukowo-dydaktycznych w Katowicach, Opolu i Szczecinie, piastowali też wiele ważnych funkcji w polskim wymiarze sprawiedliwości, m.in. jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wydział oferuje bogaty wachlarz specjalności na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Od lat chęć podjęcia nauki w jego murach deklarują setki maturzystów. W 2017 r. wydział uzyskał ocenę A, przyznawaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.
W zeszłym roku wydział uruchomił studia na kierunku kryminologia, które okazały się być jednym z najbardziej popularnych kierunków na uczelni.