Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Informacji o publicznej obronie rozprawy Aleksandry Janus

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu mgr Aleksandry Janus

Tytuł pracy: „Studenci zagraniczni we Wrocławiu. Wybrane aspekty migracji edukacyjnych na przykładzie doświadczeń obcokrajowców studiujących na uczelniach wrocławskich”

Promotor: dr hab. Adam Nobis, prof. UWr

Recenzenci: dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr , dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSIiZ w Rzeszowie

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Szajnochy 7/9. Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl w zakładce nauka – prowadzone przewody doktorskie – streszczenia i recenzje.

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

30 Lis 2018

ostatnia modyfikacja: 30 Lis 2018