Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Informacji o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Przemysława Radwańskiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 14.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 (oficyna) Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu  mgr Przemysława Radwańskiego.

Temat pracy:Wartości urzeczywistniane w twórczości Jerzego Grotowskiego w okresie ,, kultury czynnej ” a problem zmiany w kulturze

Promotor: dr hab. Stefan Bednarek

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, dr hab. Dorota Wolska prof. UWr

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Szajnochy 7/9.

Dodane przez: Maciej Kryś

4 maja 2018

ostatnia modyfikacja: 4 maja 2018