Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Informatyk na Wydziale Chemii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko informatyka na Wydziale Chemii. Termin zgłoszeń upływa 16 września 2019 roku.

Główne obowiązki:

 • opieka nad stronami internetowymi Wydziału Chemii (w tym bieżące wprowadzanie informacji)
 • obsługa informatyczna systemu USOS na Wydziale Chemii
 • serwis i dozór sprzętu multimedialnego oraz komputerowego w salach wykładowych i seminaryjnych Wydziału Chemii
 • reagowanie na zgłaszane problemy dotyczące funkcjonowania infrastruktury informatycznej oraz systemów multimedialnych
 • współpraca przy utrzymaniu wydziałowej sieci komputerowej
 • diagnozowanie i usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego
 • instalacja i konfiguracja systemów oraz aplikacji u użytkowników
 • podnoszenie świadomości informatycznej użytkowników

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe/średnie
 • znajomość systemów operacyjnych Windows NT/2000/XP/7/8/10
 • umiejętność diagnozowania i usuwania podstawowych awarii sprzętu komputerowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytać dokumentację techniczną

Wymagania pożądane:

 • ogólna wiedza z zakresu budowy i funkcjonowania sieci LAN i WAN
 • znajomość zagadnień integracji systemów Linux i Windows
 • doświadczenie w pracy z systemem USOS
 • komunikatywność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do 16 września 2019 r. na adres: praca@uwr.edu.pl. Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „informatyk na Wydziale Chemii”.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Klaudia Budnik

26 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 26 Sie 2019