Strona używa plików cookies więcej

Koordynatorzy Systemu w UWr

Uczelniany koordynator Systemu:

Dyrektor ds. informatycznych – prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Wydziałowi koordynatorzy Systemu:

Wydział Biotechnologii – mgr Nina Giemza

Wydział Chemii – mgr Tadeusz Talik

Wydział Filologiczny – Łukasz Wierszyłło

Wydział Fizyki i Astronomii – Igor Truszkowski

Wydział Matematyki i Informatyki – mgr Małgorzata Pielużek

Wydział Nauk Biologicznych – dr hab. prof. UWr Małgorzata Daczewska

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – Maciej Kryś

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska – dr hab. Jakub Kierczak

Wydział Nauk Społecznych – mgr Teresa Tomaszewska

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – mgr Albina Wróblewska

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.