Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla Uniwersytetu Wrocławskiego został powołany do życia 14 września 2015 r. Jest to druga – po Uniwersytecie Jagiellońskim – tego typu inicjatywa w polskim środowisku akademickim. Komitet ma charakter społeczny, a jego członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za dobrowolnie wykonywaną pracę.

Przez „osoby zasłużone dla Uniwersytetu Wrocławskiego” rozumie się osoby zasłużone dla nauki, kultury oraz rozwoju i dobrego imienia uczelni, a w szczególności:

  1. pionierów;
  2. pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, w tym:
    1.  osoby posiadające tytuł profesora zwyczajnego,
    2. wykładowców zatrudnionych na stanowisku profesora lub docenta,
    3. osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;
  3. osoby pełniące funkcje kierownicze, a w szczególności: rektora, prorektora, dziekana, prodziekana;
  4. nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz osoby niebędące pracownikami uczelni, ale związane z nim w inny sposób, bez względu na stanowisko, pełnioną funkcję, tytuł i stopień naukowy, zasłużone w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

OŚWIADCZENIE
DOT. ZBIÓRKI NA RZECZ RATOWANIA GROBÓW PROFESORSKICH

Wielcy uczeni dokonują wielkich rzeczy, nawet jeżeli nie ma ich już pomiędzy nami. Informacja o tym, że za grób prof. Hugona Steinhausa (1887–1972) należy wnieść opłatę prolongacyjną, poruszyła wiele serc. Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla Uniwersytetu Wrocławskiego od 2015 r. organizuje zbiórki na rzecz prowadzonej przez siebie działalności. W dniach od 25 października do 3 listopada 2017 r. na prowadzone przez Fundację dla Uniwersytetu Wrocławskiego konto komitetu wpłynęło blisko 3700 zł, dzięki czemu komitet ma w tej chwili do dyspozycji ponad 6000 zł.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspierając nas finansowo, pokazali, że leży im na sercu troska o stan miejsca spoczynku twórców i pracowników uczelni, a przede wszystkim tak wielkich uczonych jak Hugo Steinhaus. Serdeczne podziękowania składamy Panu Michałowi Kottowi, wnukowi prof. Steinhausa, który nie tylko natychmiast wniósł opłatę za grób Dziadka, ale także wsparł komitet kwotą, która pomoże w sfinansowaniu (jeszcze w listopadzie 2017 r.) prolongat innych grobów, osób mniej znanych, a także związanych z Uniwersytetem Wrocławskim.

W 2018 r. komitet planuje m.in. postawić pomnik nagrobny jednemu z profesorów, pionierów UWr, który zmarł bezpotomnie w 1975 r. Chcemy także odnowić liternictwo na kilku nagrobkach, by wielcy uczeni nie spoczywali dłużej w grobach, na których czas odcisnął swoje piętno, zacierając inskrypcje. Będziemy także dążyć do tego, by ufundować tablicę inskrypcyjną pionierce, jedynej kobiecie w pierwszym składzie Grupy Naukowo-Kulturalnej prof. Kulczyńskiego, która od 1952 r. spoczywa bezimiennie w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Kwota, która jest do dyspozycji Komitetu, jest zbyt mała, by pokryć koszty wszystkich planowanych na najbliższy czas działań. Dziękując więc za udzielone wparcie, apelujemy o dalszą pomoc. Pokażmy wspólnie, co znaczy PAMIĘTAĆ. Jeśli na co dzień korzystamy z dorobku intelektualnego oraz myśli i osiągnięć naszych nieżyjących poprzedników, w tym tak wielkich uczonych jak Hugo Steinhaus, to jesteśmy im winni nie tylko szacunek i uznanie, ale przede wszystkim pamięć. Jednym z przejawów tej pamięci jest troska o miejsce spoczynku. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której „grób zarośnie, pamięć się zatrze” (Kornel Ujejski). Wspólnie sprawmy, by miejsca te wyglądały godnie. Akademicki Znicz Pamięci – choć jest akcją prowadzoną na szeroką skalę raz do roku – powinien płonąć nieustannie.

Profesorze, poruszył Pan wiele serc. Dzięki Panu nadal dzieje się wiele dobrego. Dziękujemy! Spoczywaj w pokoju!

W imieniu
Uniwersyteckiego komitetu ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla Uniwersytetu Wrocławskiego
Wojciech Browarny i Kamilla Jasińska


KONTAKT

Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr
pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 134)
50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 20 77
kom. 519 305 402
e-mail: kamilla.jasinska@uwr.edu.pl i/lub inmemoriam@uwr.edu.pl

dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr (Instytut Filologii Polskiej) – przewodniczący

dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) – zastępca przewodniczącego

Kamilla Jasińska (Biuro ds. Promocji) – sekretarz


RACHUNEK DO WPŁAT

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
(Uwaga! Nowy adres Fundacji; nr konta bez zmian)
ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław
69 1050 1575 1000 0024 1444 0053
z dopiskiem „darowizna na cele statutowe – opieka nad grobami”

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.

 
Pamięć Uniwersytetu (wywiad)
 
Nasze publikacje