Strona używa plików cookies więcej

Spośród wielu wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim część umarła bezpotomnie. Ze względu na brak rodziny i nieuregulowane płatności, ich groby zagrożone mogą być likwidacją. Koszt przedłużenia kwatery na 20 lat to minimum 650 zł (cena uzależniona jest m.in. od rodzaju grobu i może wynosić nawet kilka tysięcy zł). Uniwersytet jako uczelnia publiczna nie może ponosić kosztów związanych z prolongowaniem kwater, dlatego komitet gromadzi na ten cel środki i poszukuje sponsorów. Pozyskane fundusze są także przeznaczane na zakup zniczy i kwiatów oraz bieżące naprawy i konserwacje nagrobków.

Wszystkich tych, którym na sercu leży pamięć o dokonaniach uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim oraz troska o stan miejsc spoczynku zmarłych pracowników uczelni i osób dla niej zasłużonych, prosimy o dokonywanie wpłat na wskazany rachunek.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr
Przewodniczący Uniwersyteckiego komitetu ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr


Rachunek do wpłat:

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Uniwersytecki 9/13
50-137 Wrocław
69 1050 1575 1000 0024 1444 0053
z dopiskiem „darowizna na cele statutowe – opieka nad grobami”


Zbiórka na rzecz ratowania grobów osób zasłużonych dla UWr 2016

Zadaniem, które komitet chciał zrealizować pod koniec 2016 r., było odtworzenie tablicy inskrypcyjnej Zofii Gostomskiej-Zarzyckiej (1899–1952), która spoczywa bezimiennie w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. We wrześniu 2016 r. komitet wysłał w tej sprawie pismo do zarządcy cmentarza, a ten przekazał je do dysponenta grobowca. Do listopada 2017 r. nie udało się nawiązać kontaktu z dysponentem.

Grób Zofii Gostomskiej-Zarzyckiej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Grób Zofii Gostomskiej-Zarzyckiej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Fot. Kamilla Jasińska/UWr

Gostomska-Zarzycka była pionierką, jedyną kobietą w Grupie Naukowo-Kulturalnej prof. Kulczyńskiego, która przybyła do Wrocławia już 10 maja 1945 r. Jako bibliotekarka zajmowała się m.in. sprowadzaniem do Wrocławia ukrytych w czasie wojny księgozbiorów, zabezpieczała je i konserwowała oraz zorganizowała Gabinet Śląski (później Gabinet Śląsko-Łużycki), który był jednym z pierwszych działów, jakie powstały w tworzącej się Bibliotece Uniwersyteckiej. W 1950 r. w związku z 5-leciem Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu napisała kronikę Delegatury Ministra Oświaty we Wrocławiu w 1945 r. Po śmierci męża przeniosła się w 1951 r. do Krakowa, gdzie krótko pracowała w Bibliotece Akademii Górniczej (ob. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica). Zmarła 4 marca 1952 r. w wieku zaledwie 53 lat. Pochowana jest w Krakowie na cmentarzu Rakowickim.

Więcej o Zofii Gostomskiej-Zarzyckiej w artykule Kobieca twarz uczelni – PIONIERKI

Grobowiec Gostomskiej-Zarzyckiej jest w bardzo złym stanie. Poza tablicą informującą, że jest to grobowiec rodziny Zarzyckich, nie ma na nim jakiejkolwiek innej tablicy inskrypcyjnej. Renowacja całego grobowca to koszt przynajmniej kilku tysięcy złotych, zaś odtworzenie samej tablicy – ok. 1000 zł. Gostomska-Zarzycka zmarła bezpotomnie, nie udało się także odnaleźć jej dalszej rodziny, dlatego Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr, stojąc na stanowisku, że tak zasłużona osoba nie może spoczywać w bezimiennym grobie, zdecydował o ufundowaniu tablicy.

Zbiórka na terenie uczelni prowadzona była w dniach od 26 października do 7 listopada 2016 r. Oznakowane puszki można było znaleźć m.in. w głównym gmachu UWr, na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii, w głównej siedzibie Wydziału Filologicznego oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej i w Ogrodzie Botanicznym. Zgodę na przeprowadzenie na terenie uczelni zbiórki wydał 10 października 2016 r. rektor UWr prof. Adam Jezierski. Wpłat można było także dokonywać bezpośrednio na konto komitetu.


Zbiórka na rzecz ratowania grobów profesorskich w 2015 r.

W dniach od 26 do 30 października 2015 r. Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr prowadził pierwszą zbiórkę na rzecz ratowania miejsc pochówku osób związanych z uczelnią. Oznakowane puszki można było znaleźć m.in. w głównym gmachu UWr, na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii, w głównej siedzibie Wydziału Filologicznego, w Instytucie Historycznym, w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w Ogrodzie Botanicznym. Zbiórka prowadzona była na podstawie zgody rektora UWr prof. Marka Bojarskiego wydanej 13 października 2015 r. Na konto komitetu (prowadzone przez Fundację dla Uniwersytetu Wrocławskiego) wpłynęło blisko 3 tys. zł, do puszek uzbierano ponad 700 zł.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.