Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Instytut Politologii laureatem w konkursie NAWA

Ogłoszone zostały wyniki konkursu STER - stypendia doktorskie dla cudzoziemców, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Celem programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty dla zagranicznych kandydatów. Projekt Instytutu Politologii pt. „Studia porównawcze nad polityką i administracją - studia doktorskie dla cudzoziemców” znalazł się wśród laureatów.

Wnioskodawcy w ramach programu uzyskają środki finansowe na wypłatę stypendiów za najlepsze wyniki oraz osiągnięcia naukowe oraz na działania mające na celu pozyskanie zagranicznych doktorantów. Dofinansowanie otrzymało siedem projektów. Dzięki programowi uczelnie w Polsce zyskają zagranicznych doktorantów w zakresie m.in. nauk biologicznych, nauk o polityce i administracji, nauk o Ziemi oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, a także sztuk plastycznych.

W ramach realizacji projektu Instytut Politologii przeprowadzi międzynarodową promocję szkoły doktorskiej UWr oraz rekrutację jej słuchaczy spośród kandydatów z całego świata. Uczestnicy doktoranckich studiów porównawczych nad polityką i administracją rozpoczną naukę w roku akademickim 2019/2020, a najlepsi z nich otrzymają atrakcyjne stypendium naukowe (tylko w ramach programu NAWA wyniesie ono 5 tys. zł miesięcznie).

Projekt jest uzupełnieniem trwającego już procesu umiędzynarodowienia oferty dydaktycznej Instytutu Politologii. Dofinansowanie z programu NAWA wyniesie 851 950,00 zł.

Dodane przez: Agata Kreska

26 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 29 Kwi 2019