Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Wydarzenia

IPs z grantem na międzynarodową współpracę strategiczną

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczął współpracę w ramach europejskiego programu finansowania „Strategischen Fördertopf Internationalisierung” przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.

Jego celem jest umiędzynarodowienie programu nauczania, badań oraz podnoszenie rangi uczelni na arenie światowej. Przyznawane w ramach programu granty przeznaczone są na rozwój strategicznej współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, King’s Collage w Londynie oraz sąsiednimi regionami wiedzy – uczelniami praskimi i wrocławskimi. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnie z Centrum Węchu i Smaku przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, otrzymał finansowanie w wysokości 19 844 Euro.

Kierowniczką projektu ze strony polskiej jest dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu (przy wsparciu i zaangażowaniu dr hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr), ze strony niemieckiej natomiast projektem kieruje prof. Thomas Hummel. Merytorycznie projekt obejmuje przede wszystkim badania nad funkcjonowaniem społecznym i poznawczym anosmików, czyli osób, które utraciły węch.

W ramach grantu planowane jest zorganizowanie szkoły letniej w Dreźnie, cyklu seminariów i wykładów gościnnych oraz spotkań popularnonaukowych w celu umiędzynarodowienia kadry obu jednostek naukowych i popularyzacji wyników badań. Przewidywane jest również stworzenie ustrukturyzowanego programu wymiany doświadczeń poprzez wizyty bilateralne oraz program mentoringowy dla asystentów badawczych, zatrudnionych w poszczególnych ośrodkach.

Dodane przez: Michał Raińczuk

10 maja 2018

ostatnia modyfikacja: 23 maja 2018