Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Studenci / Wydarzenia

Jak skorzystać z czytelni w Bibliotece Uniwersyteckiej (FILM)

Studenci i studentki! Wiecie już Jak zapisać się do Biblioteki Uniwersyteckiej, teraz czas na czytelnie! Oto kolejny film instruktażowy, z którego skorzystacie pewnie, jeśli studiujecie na Uniwersytecie Wrocławskim na pierwszym roku studiów, ale pewnie też, jeśli jesteście studentami starszych lat, którzy do tej pory studiowali zdalnie.

W Bibliotece Uniwersyteckiej znajdują się trzy czytelnie w obrębie zbiorów ogólnych: Czytelnia Czasopism Bieżących i Archiwalnych (poziom 2), Czytelnia Główna oraz Czytelnia Śląska (poziom 3).

Aby z nich skorzystać, należy posiadać aktualną kartę biblioteczną/legitymację oraz udać się do szatni, pozostawiając tam kurtkę/płaszcz, torbę/plecak i pokrowiec na laptopa.

W Czytelni Czasopism udostępniane są czasopisma gromadzone zgodnie z zakresem dyscyplin wiedzy reprezentowanych na Uniwersytecie Wrocławskim, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism humanistycznych, politologicznych, prawniczych i ekonomicznych. W czytelni można się zapoznać również z dziennikami ogólnopolskimi oraz lokalnymi.

W Czytelni Głównej są dostępne dwie dziedziny Wolnego Dostępu: dział A – Dzieła treści ogólnej (encyklopedie, słowniki itp.) i dział Z – Bibliotekoznawstwo, bibliografie. Na odrębnych regałach jest umieszczona cała kolekcja wydawnictw Biblioteki Narodowej. Pozostałe materiały biblioteczne można zamawiać z magazynu głównego i korzystać z nich na miejscu. W Czytelni Głównej dostępne są również 32 kabiny przeznaczone do pracy indywidualnej (Rezerwacja kabin | Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu – z regulaminem korzystania):

-kabiny jednodniowe – przeznaczone dla wszystkich użytkowników biblioteki poza systemem zamawiania on-line i rezerwacji, według kolejności zgłoszeń danego dnia w Czytelni Głównej;

-kabiny dla pracowników naukowych – udostępniane profesorom, doktorom habilitowanym i doktorom zatrudnionym w UWr, objęte systemem rezerwacji;

-kabiny dla pozostałych użytkowników – udostępniane pozostałym użytkownikom biblioteki (z wyjątkiem posiadaczy kont krótkoterminowych), objęte systemem rezerwacji.

W skład księgozbioru podręcznego Czytelni Śląskiej wchodzą książki, czasopisma, mikroformy i dokumenty elektroniczne dotyczące Śląska i Łużyc, m.in.: encyklopedie i słowniki, bibliografie, biografie, źródła historyczne, opracowania z zakresu historii ogólnej Śląska i jego regionów, Wrocławia i innych miast, księgi adresowe (Adressbuchy), monografie poszczególnych miejscowości, źródła genealogiczne i heraldyczne, literatura poświęcona zagadnieniom wyznaniowym i narodowościowym, kulturze, sztuce i nauce. Pozostałe materiały kolekcji śląsko-łużyckiej (w tym dokumenty życia społecznego oraz historyczny zbiór druków dotyczących Wrocławia nazywany Ygrekami lub Wratislavianami) można zamawiać z magazynu Gabinetu Śląsko-Łużyckiego i korzystać z nich na miejscu.

Aby zamówić książkę lub czasopismo, należy wejść na stronę Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i – w zależności od poszukiwanego materiału – wybrać odpowiedni katalog: on-line Szukaj | BUWr (uni.wroc.pl) lub zdigitalizowany Katalogi zdigitalizowane | Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.

Gdybyście potrzebowali pomocy, zapraszamy do kontaktu:

tel. 71 346 31 22 – Czytelnia Czasopism Bieżących i Archiwalnych

tel. 71 375 76 03 – Czytelnia Główna

tel. 71 375 76 04 – Czytelnia Śląska

e-mail: sc.bu@uwr.edu.pl

Dodane przez: Agata Mitek

8 paź 2021

ostatnia modyfikacja: 8 paź 2021