Strona używa plików cookies więcej

Dobra kadra

Projekt „DOBRA KADRA — podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” został przygotowany we współpracy z przedstawicielami wydziałów wchodzących w skład UWr. Przewidziane w nim cykle  szkoleniowe będą realizowane w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

Jeśli chcesz skorzystać z oferty projektu, zapoznaj się z treścią poniższych zakładek. Opisaliśmy w nich zarówno zakres i harmonogram udzielanego wsparcia, a także zasady rekrutacji. W przypadku dodatkowych pytań, skontaktuj się z organizatorami.

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
S
Szkolenia
 
O
O projekcie
 
K
Kontakt