Strona używa plików cookies więcej

Kontakt

KIEROWNICZKA PROJEKTU
Maria Andrzejewska
Biuro Projektów Zagranicznych UWr
ul. Kręta 1/3
50-237 Wrocław
tel. 71 324 60 35
maria.andrzejewska@uwr.edu.pl

ADMINISTRACJA PROJEKTU
Kamila Hołubowicz
Biuro Projektów Zagranicznych
ul. Kręta 1/3
50-237 Wrocław
tel. 71 324 60 40
kamila.holubowicz@uwr.edu.pl