Strona używa plików cookies więcej

Szkolenia

W ofercie projektu „DOBRA KADRA” znajdują się szkolenia skierowane do wszystkich pracowników i pracowniczek naszej Uczelni, jak i dedykowane poszczególnym wydziałom i jednostkom organizacyjnym.

Aby skorzystać z możliwości poszerzenia kompetencji dydaktycznych, należy uzupełnić formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1a do Regulaminu) i złożyć go w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Następnie sporządzane są listy kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie. Kandydaci/ki zakwalifikowani/e do udziału w kursie zobowiązani są uzupełnić dokumentację (Załączniki 1b-1c do Regulaminu) przed rozpoczęciem korzystania ze wsparcia. Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższych zakładkach. Dokumentację rekrutacyjną zamieszczono w zakładce Regulamin.

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
K
Komisje rekrutacyjne
 
R
Regulamin
 
R
Rekrutacja
 
H
Harmonogram wsparcia