Strona używa plików cookies więcej

Academic English

Kurs języka angielskiego skierowany jest do pracowników dydaktycznych UWr, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić zajęcia w tym języku. Wsparciem zostaną objęte 42 osoby, które będą uczestniczyć w zajęciach grupowych (150 godzin lekcyjnych) oraz indywidualnych (50 godzin lekcyjnych), pozwalających wzbogacić zasób słownictwa o leksykę specjalistyczną dla danej dziedziny. W ramach kursu uczestnicy będą rozwijać  umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z uwzględnieniem procesu dydaktycznego, a także nabędą swobodę komunikacyjną z zakresu sytuacji codziennych i nieformalnych. Po zakończeniu zajęć osoby uczestniczące wezmą udział w egzaminie, sprawdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

Warunki przystąpienia do konkursu:

  1. uzupełnienie i terminowe złożenie dokumentacji konkursowej,
  2. złożenie zobowiązania przeprowadzenia co najmniej 1 semestru zajęć w języku angielskim po zakończonym kursie,
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  4. udział w kwalifikacji językowej.

Harmonogram dodatkowej rekrutacji na kurs Academic English

TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA
21.11.2017 Złożenie kompletnej dokumentacji konkursowej (Wydziałowa Komisja)
22-23.11.2017 Posiedzenie Wydziałowych Komisji
24.11.2017 Kwalifikacja językowa w formie testu językowego: godzina 12:00, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, sala 101C
27.11.2017 ogłoszenie wyników (tego samego dnia)

Harmonogram konkursu Academic English

TERMIN ETAP POSTĘPOWANIA
7.11.2017 Złożenie kompletnej dokumentacji konkursowej
8-9.11.2017 Posiedzenie Wydziałowych Komisji
10.11.2017 Kwalifikacja językowa, godzina 12:00, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, sala 101C – test
ogłoszenie wyników (tego samego dnia)

Dokumentację rekrutacyjną znajdziesz w zakładce Regulamin. Osoby ubiegające się o wsparcie w ramach projektu składają wyłącznie Załącznik nr 1a do Regulaminu, pozostałe dokumenty – osoby zakwalifikowane do uczestnictwa (Załączniki 1b, 1c do Regulaminu).

Kurs Academic English zostanie zrealizowany przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego UWr. Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Studium od 14.11.2017 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019. Informacje o kwalifikacji pozytywnej oraz przynależności do konkretnej grupy zajęciowej zostaną przekazane na służbowe skrzynki poczty elektronicznej po ustaleniu ogólnouczelnianej listy rankingowej. Zapisy na zajęcia indywidualne będą prowadzone przez Sekretariat SINJA UWr.

Terminarz zajęć grupowych

godzina Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9:30 –11:00 group A, room 9 group C, room 9 group A, room 9 group C, room 9
11:30–13:00 group B, room 9 group D, room 9 group B, room 9 group D, room 9

Podział na grupy nastąpi na podstawie wyników testu kwalifikacyjnego.

Terminarz zajęć indywidualnych

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9:00–10:30 10:45–12:15 12:30–14:00 13:30–15:00 14:30–16:00 8:00–9:30 9:30–11:00 9:30–11:00 11:30–13:00 11:30–13:00 13:15–14:45 13:30–15:00 13:30–15:00 13:30–15:00 13:30–15:00 15:30–17:00 16:00–17:30 9:00–10:30 9:30–11:00 11:30–13:00 13:15–14:45 13:15–14:45 13:30–15:00 15:00–16:30 15:30–17:00 8:00–9:30 9:30–11:00 11:30–13:00 13:30–15:00 13:30–15:00 13:30–15:00 13:30–15:00 15:30–17:00 9:30–11:00 9:30–11:00 11:30–13:00 11:30–13:00 11:30–13:00 13:15–14:45 13:30–15:00 13:30–15:00 13:30–15:00

Zapisy na zajęcia indywidualne dokonują samodzielnie uczestnicy projektu, dzięki czemu mogą dostosować harmonogram zajęć do bieżących obowiązków.

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.