Strona używa plików cookies więcej

E-learning w pracy dydaktycznej, II edycja

Kurs składa się z 5 warsztatów grupowych (5 spotkań po 2 godziny lekcyjne) oraz z zajęć praktycznych zrealizowanych w formie zdalnej współpracy z prowadzącym – zajęcia indywidualne w formie tutoringu (2 godziny), a także dodatkowy tutoring na etapie przygotowania zajęć on-line (zajęcia indywidualne 2 godziny miesięcznie przez 3 miesiące).

Efektem udziału w kursie będzie opracowanie własnego kursu e-learningowego, który zostanie zamieszczony w ofercie naszej Uczelni.

Tematy warsztatów grupowych:

  1. Taksonomia Blooma i tworzenie efektów kształcenia.
  2. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia.
  3. Aktywności wspomagające proces uczenia się oraz uzyskania zakładanych efektów kształcenia.
  4. Ewaluacja i działania projakościowe.
  5. Wprowadzenie do obsługi platformy Moodle i zintegrowanych z nią narzędzi.

Osoby uczestniczące w kursie uzyskają certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w poszczególnych warsztatach grupowych istnieje możliwość ich odbycia w formie zdalnej. W ramach kursu część nauki obywa się również w formie e-learningu.

Każdy warsztat grupowy trwa 90 minut. Prowadzący: dr Stefan Nowicki

Terminy kursu: 12.03, 19.03, 26.03, 9.04 w godzinach 17:00-18:30.

Liczba miejsc: 25

Harmonogram rekrutacji dodatkowej

do 7.03.2018 r.  złożenie formularza rekrutacyjnego 1a (dziekan)
do 8-9.03.2018 r. decyzja dziekana (ogłoszenie wyników)
do 9-10.03.2018 r. przekazanie informacji z wynikiem rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

do 20.02.2018 r.  złożenie formularza rekrutacyjnego 1a (dziekan)
do 23.02.2018 r. decyzja dziekana (ogłoszenie wyników)
do 27.02.2018 r. przekazanie informacji z wynikiem rekrutacji

Dokumentacja konkursowa dla kandydatów znajduje się w zakładce Regulamin. Osoby ubiegające się o wsparcie w ramach projektu składają wyłącznie Załącznik nr 1a do Regulaminu, pozostałe dokumenty – osoby zakwalifikowane do uczestnictwa (Załączniki 1b, 1c do Regulaminu).

Logo Unii Europejskiej

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.