Strona używa plików cookies więcej

E-learning w pracy dydaktycznej

W projekcie „Dobra kadra” zostaną zrealizowane 3 kursy dotyczące „E-learningu w pracy dydaktycznej”. Zapisy na pierwszą edycję właśnie ruszyły. Kurs trwa 3 miesiące i przewiduje warsztaty grupowe (5 spotkań po 2 godziny lekcyjne), zajęcia indywidualne w formie tutoringu (2 godziny), a także dodatkowy tutoring na etapie przygotowania zajęć on-line (zajęcia indywidualne 2 godziny miesięcznie przez 3 miesiące).

W ramach kursu zostaną zrealizowane następujące bloki tematyczne:

 • obsługa programów do tzw. authoringu (tworzenia treści dydaktycznych zamieszczanych na platformie),
 • obsługa platformy, rodzaje kursów e-learningowych i ich dopasowanie do zajęć (full on-line, blended, MOOC), materiały dydaktyczne,
 • backward design, microlearning.

Tematy zajęć grupowych:

  • taksonomia Blooma i tworzenie efektów kształcenia,
  • sposoby weryfikacji efektów kształcenia,
  • aktywności wspomagające proces uczenia się oraz uzyskanie zakładanych efektów kształcenia,
  • ewaluacja i działania projakościowe.

Udział w kursie kończy się przygotowaniem własnych zajęć w formie kursu komplementarnego oraz uzyskaniem certyfikatu, potwierdzającego zdobyte umiejętności.

Liczba miejsc: 20

Harmonogram dodatkowej rekrutacji

do 17.11.2017 r.  składanie dokumentów (Dziekan)
17.11.2017 r. decyzja Dziekana (ogłoszenie wyników)

Harmonogram rekrutacji

do 7.11.2017 r.  składanie dokumentów
8-9.11.2017 r. decyzja Dziekana (ogłoszenie wyników)

Dokumentacja konkursowa dla kandydatów znajduje się w zakładce Regulamin. Osoby ubiegające się o wsparcie w ramach projektu składają wyłącznie Załącznik nr 1a do Regulaminu, pozostałe dokumenty – osoby zakwalifikowane do uczestnictwa (Załączniki 1b, 1c do Regulaminu).

Termin zajęć grupowych:

13.11.2017 r., 20.11.2017 r., 27.11.2017 r., 4.12.2017 r., 11.12.2017 r.

Zajęcia grupowe będą odbywać się w godzinach 16:30-18:00 w sali 216 w bud. Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr przy ul. Uniwersyteckiej 22/26 (budynek A).

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.