Strona używa plików cookies więcej

Innowacyjne metody pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi w Uczelni

Celem kursu jest podniesienie jakości procesu dydaktycznego dla studentów z niepełnosprawnością oraz zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy dzięki udziałowi w kursie poszerzą swoje kompetencje komunikacyjne w kontakcie ze studentem m. in. o rozpoznawanie zaburzeń zachowań oraz błędów w komunikacji ze studentami, zapobieganie błędom w komunikacji, sposoby właściwego reagowania w sytuacji kontaktu z osobą agresywną, wycofaną (depresyjną) oraz z innymi trudnościami.

Kurs składa się z wykładów (4 godziny lekcyjne), warsztatów w grupach z wykorzystaniem case study oraz „treningu zarządzania błędami” (łącznie: 13 godzin lekcyjnych) oraz z World Café (3 godziny lekcyjne). Program kursu obejmuje następujące grupy zagadnień:

  • kontinuum normy i patologii (zachowania trudne i zaburzone).
  • Emocje w życiu człowieka i ich wpływ na motywację oraz komunikację.
  • Niepełnosprawność a zaburzenia psychiczne – skala problemów w Polsce i uczelniach wyższych.
  • Niepełnosprawności ruchowe i sensoryczne oraz zaburzenia psychiczne a proces uczenia się studenta.
  • Wsparcie edukacyjne i psychologiczne studentów z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi.
  • Kontakt ze studentem z zaburzeniami psychicznymi. Jak się komunikować?
  • Najczęściej popełniane – w środowisku akademickim – błędy w kontakcie ze studentem z zaburzeniami psychicznymi.
  • Jakiego zachowania „lidera formalnego” – wykładowcy oraz wsparcia potrzebują studenci z problemami i zaburzeniami różnego typu: zaburzenia osobowości, uzależnienia, depresja, agresja, roszczeniowość itp.?
  • Jak asertywnie i konsekwentnie podejść do oceny studenta z zaburzeniami, zachowując zasady etyki i równego traktowania w grupie?

Liczba miejsc w I edycji: 30

Zajęcia będą odbywaly się w salach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w budynkach A: ul. Uniwersytecka 22/26, C: ul. Więzienna 8-12 , D: ul. Uniwersytecka 7/9. 

Poniżej znajdują się terminy wraz z numerem sali i symbolem budynku.

A: 9.03 w godzinach 14:00-17:00 Klub Uniwersytecki, Gmach Główny,  16.03 w godzinach 14:00-18:30 sala 405 C,  26.03 w godzinach 14:00-18:30 (grupa 1) sala 401 C, 13.04 w godzinach 14:00-18:30 (grupa 2)  sala 308 A, 16.04 w godzinach 14:00-16:25 .sala 216 A

B: 9.03 w godzinach 14:00-17:00 Klub Uniwersytecki, Gmach Główny,  16.03 w godzinach 14:00-18:30 sala 405 C  , 26.03 w godzinach 14:00-18:30 (grupa 1) sala 401 C,, 27.03. w godzinach 14:00-18:30 (grupa 2) sala 205 D, 29.03. w godzinach 14:00-16:25 sala 205 D.

Harmonogram dodatkowej rekrutacji

do 7.03.2018 r. złożenie formularza zgłoszeniowego w Wydziałowej Komisji (załącznik 1a)
7.-8.03.2018 r. posiedzenia Wydziałowych Komisji
8.03.2018 ogłoszenie wyników

Harmonogram dodatkowej rekrutacji

do 22.11.2017 r. złożenie formularza zgłoszeniowego w Wydziałowej Komisji (załącznik 1a)
23.-24.11.2017 r. posiedzenia Wydziałowych Komisji (ogłoszenie wyników)
27.11.2017 ogłoszenie wyników

Harmonogram rekrutacji

do 6.11.2017 r. złożenie formularza zgłoszeniowego w Wydziałowej Komisji (załącznik 1a)
od 7.11.2017 r. do 8.11.2017 r. posiedzenia Wydziałowych Komisji (ogłoszenie wyników)

Realizacja kursu: listopad – styczeń 2017 r. Terminarz spotkań zostanie przedstawiony podczas pierwszych zajęć.

Dokumentację rekrutacyjną znajdziesz w zakładce Regulamin. Osoby ubiegające się o wsparcie w ramach projektu składają wyłącznie Załącznik nr 1a do Regulaminu, pozostałe dokumenty – osoby zakwalifikowane do uczestnictwa (Załączniki 1b, 1c do Regulaminu).

Prowadzące: doc. Alina Czapiga, mgr Anna Cieślik

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.