Strona używa plików cookies więcej

Innowacyjne metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w dydaktyce akademickiej

Kurs jest dedykowany dla kadry Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO). Osoby uczestniczące w kursie pogłębią swoją wiedzę na temat wdrażania innowacyjnych metod kształcenia studentów z problemami i zaburzeniami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami. Nabyte kompetencje podczas zajęć zapewnią większą efektywność kształcenia tych osób w SPNJO. Kurs składa się z wykładów i warsztatów grupowych.

W ramach kursu zostaną zrealizowane następujące bloki tematyczne:

  • spektrum autyzmu u młodych dorosłych,
  • praca dydaktyczna ze studentem z niepełnosprawnością,
  • zaburzenia osobowości,
  • zaburzenia psychotyczne,
  • zaburzenia emocjonalne (depresja i zaburzenia dwubiegunowe),
  • samobójstwa i samookaleczenia,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • zaburzenia lękowe,
  • środki psychoaktywne.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji w ramach przeprowadzanych zajęć ze studentami w wymiarze jednego semestru  po ukończeniu szkolenia.

Liczba miejsc: 30 osób

Harmonogram rekrutacji

do 14.11.2017 r. termin składania dokumentów
15-16.11.2017 r. posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej SPNJO

Termin przeprowadzenia zajęć: XI.2017-VI.2018. Osoby ubiegające się o wsparcie w ramach projektu składają wyłącznie Załącznik nr 1a do Regulaminu, pozostałe dokumenty – osoby zakwalifikowane do uczestnictwa (Załączniki 1b, 1c do Regulaminu).

Dokumentację rekrutacyjną znajdziesz w zakładce Regulamin.

Harmonogram kursu

I MODUŁ -15 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 14:30
II MODUŁ – 24 listopada 2017 r. w godzinach 9:00 – 14:15
III MODUŁ – 18 lutego 2018 r. w godzinach 9:00 – 13:30
IV MODUŁ – warsztaty – 17 maja 2018 r. w godzinach 9:00 – 14:15

Uczestnicy kursu otrzymają certyfikaty poświadczające jego ukończenie wraz z informacją o zrealizowanych modułach tematycznych.

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.