Strona używa plików cookies więcej

Podniesienie kompetencji dydaktyczno-społecznych nauczycieli akademickich istotnych w realizacji zakładanych efektów kształcenia

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu stosowania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w nauczaniu akademickim oraz zapoznanie z możliwościami ich wdrożenia w praktyce. W projekcie przewidziano cztery edycje kursu.

W programie kursu przewidziano bogate bloki tematyczne zapewniające poszerzenie kompetencji o umiejętności wykorzystania m. in.:

  • metody action research,
  • world café,
  • desing thinking,
  • sketch noting – notowanie obrazkowe,
  • mind maps,
  • infografiki,
  • sztuki tworzenia przykuwających uwagę stwierdzeń,
  • storytellingu w przekazywaniu wyników badań naukowych.

Liczba miejsc: 20

Terminy zajęć: 12.03 w godzinach 15:00-19:00, 19.03 w godzinach 15:00-20:00, 26.03 w godzinach 15:00-20:00, 9.04 w godzinach 14:00-20:30, 16.04 w godzinach 15:00-18:15, 23.04 w godzinach 15:00-20:00, 7.05 w godzinach 15:00-20:00, 21.05 w godzinach 15:00-18:15.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w budynku A (ulica Uniwersytecka 22/26) na II piętrze w sali 217.

Harmonogram dodatkowej rekrutacji

do 7.03.2018 r. złożenie formularza rekrutacyjnego w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (załącznik 1a)
8-9.03.2018 r. posiedzenia Wydziałowych Komisji
9-10.03.2018 r. ogłoszenie wyników rekrutacji

Harmonogram dodatkowej rekrutacji

do 22.11.2017 r. złożenie formularza rekrutacyjnego w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (załącznik 1a)
od 23-24.11.2017 r. posiedzenia Wydziałowych Komisji (ogłoszenie wyników)
27.11.2017 r. ogłoszenie wyników rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

do 7.11.2017 r. ostatni dzień przyjmowania dokumentów
od 8.11.2017 r. do 9.11.2017 r. posiedzenia Wydziałowych Komisji (ogłoszenie wyników)

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce Regulamin. Osoby ubiegające się o wsparcie w ramach projektu składają wyłącznie Załącznik nr 1a do Regulaminu, pozostałe dokumenty – osoby zakwalifikowane do uczestnictwa (Załączniki 1b, 1c do Regulaminu).

Moduły szkoleniowe:

1. Ocena i samoocena w pracy nauczyciela akademickiego, dr Katarzyna Kulig-Moskwa (5h)
2. Autoprezentacja w pracy nauczyciela akademickiego, Patrycja Stępień-Grzelak, Renata Iwaniec (5h).
3. Motywacja i automotywacja w pracy ze studentami, Renata Iwaniec, Monika Kozłowska (4h).
4. Trudne sytuacje w dydaktyce, dr Marta Kuty-Pachecka, Renata Iwaniec (4h).
5. Epizody ryzykownych zachowań studentów i radzenie sobie z nimi , dr Marta Kuty-Pachecka, Monika Kozłowska (4h).
6. Stres w pracy nauczyciela akademickiego i radzenie sobie z nim, Patrycja Stępień-Grzelak, dr Marta Kuty-Pachecka (4h).
7. Praca dydaktyczna ze studentem niepełnosprawnym, Marzena Tkocz, dr Ewa Piwowarczyk (6h).
8. Emisja głosu – aby lepiej panować nad grupą, Małgorzata Piotrowska – współpracująca z (6h).
9. Metody pracy wykorzystywane w szkoleniach biznesowych i ich zastosowanie w pracy nauczyciela akademickiego, Mariola Siorek, dr Elżbieta Małkiewicz (6h).
10. Ewaluacja założonych efektów kształcenia poprzez badanie pojęć studentów przed i po nauczaniu, dr Elżbieta Małkiewicz, Mariola Siorek (6h).

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.