Strona używa plików cookies więcej

PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA PAKIETU OFFICE 365 ONLINE, II edycja

Kurs składa się z 4 warsztatów grupowych realizowanych w pracowniach komputerowych. Celem zajęć jest podniesienie umiejętności informatycznych w zakresie wykorzystania z usługi Office 365.

Tematy warsztatów:

  1. Logowanie się do usługi Office 365. Obsługa ekranu aplikacji, poczty elektronicznej: konfiguracja skrzynki Office 365, tworzenie grup odbiorców, reguł, przypinanie wiadomości, dodawanie i edytowanie kontaktów.
  2. Podstawy współpracy w chmurze: Kalendarz (tworzenie, wysyłanie i akceptowanie zaproszenia na spotkanie, tworzenie, usuwanie i udostępnianie kalendarza), OneDrive (tworzenie folderów, podstawowe zarządzanie plikami i folderami — zmiana nazwy, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, udostępnianie plików i folderów osobom i grupom osób, akceptowanie i odrzucanie dostępu), Word i PowerPoint (współpraca w ramach jednego dokumentu, udostępnianie i rodzaje uprawnień z poziomu Worda i PowerPointa online).
  3. Skype dla firm (wideokonferencje, konwersacje indywidualne i grupowe).
  4. Aplikacje społecznościowe — Yammer (logowanie, rozmowa, tworzenie i dołączanie do grup), Stream (tworzenie i udostępnianie kanałów i materiałów wideo, tworzenie grup odbiorców).

Osoby uczestniczące w kursie uzyskają certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności.

Każdy warsztat grupowy trwa 90 minut.

Prowadzący: dr Stefan Nowicki

Terminy kursu:12.03, 19.03, 26.03, 9.04 w godzinach 15:00-16:30.

Kurs odbędzie się w sali 2C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii przy u. Więziennej 8-12 .

Harmonogram rekrutacji

do 7.03.2018 r. złożenie formularza rekrutacyjnego 1a w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
8-9.03.2018 r. posiedzenia Wydziałowych Komisji
9-10.03.2018 r. ogłoszenie wyników rekrutacji

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce Regulamin. Osoby ubiegające się o wsparcie w ramach projektu składają wyłącznie Załącznik nr 1a do Regulaminu, pozostałe dokumenty – osoby zakwalifikowane do uczestnictwa (Załączniki 1b, 1c do Regulaminu).

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.