Strona używa plików cookies więcej

Office 365 Online-podniesienie umiejętności informatycznych w zakresie wykorzystania pakietu

Kurs składa się z 4 warsztatów grupowych realizowanych w pracowniach komputerowych. Celem zajęć jest podniesienie umiejętności informatycznych w zakresie wykorzystania z usługi Office 365.

Tematy warsztatów:

  1. Logowanie się do usługi Office 365. Obsługa ekranu aplikacji, poczty elektronicznej: konfiguracja skrzynki Office 365, tworzenie grup odbiorców, reguł, przypinanie wiadomości, dodawanie i edytowanie kontaktów.
  2. Podstawy współpracy w chmurze: Kalendarz (tworzenie, wysyłanie i akceptowanie zaproszenia na spotkanie, tworzenie, usuwanie i udostępnianie kalendarza), OneDrive (tworzenie folderów, podstawowe zarządzanie plikami i folderami — zmiana nazwy, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, udostępnianie plików i folderów osobom i grupom osób, akceptowanie i odrzucanie dostępu), Word i PowerPoint (współpraca w ramach jednego dokumentu, udostępnianie i rodzaje uprawnień z poziomu Worda i PowerPointa online).
  3. Skype dla firm (wideokonferencje, konwersacje indywidualne i grupowe).
  4. Aplikacje społecznościowe — Yammer (logowanie, rozmowa, tworzenie i dołączanie do grup), Stream (tworzenie i udostępnianie kanałów i materiałów wideo, tworzenie grup odbiorców).

Osoby uczestniczące w kursie uzyskają certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności.

Każdy warsztat grupowy trwa 90 minut.

Prowadzący: dr Stefan Nowicki

Terminy kursu: 17.01, 24.01, 31.01, 7.02 w godzinach 16:00-17:30 w sali 218 w Gmachu  Głównym.

Harmonogram rekrutacji

do 10.01.2018 r. złożenie formularza rekrutacyjnego 1a (Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna)
11-12.01.2018 r. posiedzenia Wydziałowych Komisji (ogłoszenie wyników)
do 15.01.2018 r. ogłoszenie wyników rekrutacji

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce Regulamin. Osoby ubiegające się o wsparcie w ramach projektu składają wyłącznie Załącznik nr 1a do Regulaminu, pozostałe dokumenty – osoby zakwalifikowane do uczestnictwa (Załączniki 1b, 1c do Regulaminu).

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.