Strona używa plików cookies więcej

Praca dydaktyczna z użyciem metody WebQuest

Celem kursu jest zapoznanie osób uczestniczących z możliwościami wykorzystania multimediów metodą WebQuest, czyli zastosowania narzędzi ICT w rozwiązywaniu zadań i problemów edukacyjnych. Zaletą WebQuesta jest umożliwia upowszechnienie materiałów dydaktycznych oraz bogate możliwości komunikacji w oparciu o platformę edukacyjną lub stronę internetową. Zajęcia składają się z części wykładowej (4 godziny lekcyjne) oraz warsztatu praktycznego (4 godziny lekcyjne).

W projekcie przewidziano 5 edycji kursu.

Liczba miejsc w każdej edycji: 10

Harmonogram dodatkowej rekrutacji

do 22.11.2017 r. ostatni dzień przyjmowania dokumentów
23-24.11.2017 r. posiedzenia Wydziałowych Komisji (ogłoszenie wyników)
27.11.2017 r ogłoszenie wyników

Harmonogram rekrutacji

do 7.11.2017 r. ostatni dzień przyjmowania dokumentów
od 8.11.2017 r. do 9.11.2017 r. posiedzenia Wydziałowych Komisji (ogłoszenie wyników)

Dokumenty rekrutacyjne znajdziesz w zakładce Regulamin. Osoby ubiegające się o wsparcie w ramach projektu składają wyłącznie Załącznik nr 1a do Regulaminu, pozostałe dokumenty – osoby zakwalifikowane do uczestnictwa (Załączniki 1b, 1c do Regulaminu).

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.