Strona używa plików cookies więcej

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Rektor UWr do realizacji zadań przewidzianych w Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia na szczeblu Uniwersytetu powołuje Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia (dalej jako skrót: UKJK). Nowy skład został powołany 4 kwietnia 2017 roku (Zarządzenie nr 41/2017 z późniejszymi zmianami), kadencja trwa do 31 sierpnia 2020 roku. Przewodniczącym UKJK został dr hab., prof. UWr, Igor Borkowski. W skład UKJK wchodzą zarówno reprezentanci i reprezentantki poszczególnych wydziałów Uczelni, jak i podległych jednostek organizacyjnych, które odgrywają istotną rolę w podnoszeniu jakości kształcenia.

Na zdjęciu widoczna Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia w holu gmachu głównego UWr. Fot. Dominika Hull/UWr/CC BY-NC 2.0

Poniżej przedstawiamy skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w nowej kadencji 2017-2020:

 • dr hab. Igor Borkowski, prof. nadzw. UWr – Przewodniczący,
 • dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. UWr,
 • mgr Dominika Buczkowska,
 • prof. dr hab. Piotr Chruszczewski,
 • dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr,
 • dr Alina Czapiga, docent,
 • dr Tomasz Elsner,
 • dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska,
 • mgr Małgorzata Gregier-Głowacka,
 • dr Marta Kołodziejczak,
 • dr hab. Katarzyna Kabała,
 • dr hab. Robert Kucharczyk, prof. nadzw. UWr,
 • mgr Aleksandra Matkowska,
 • dr hab. Andrzej Raczyk,
 • dr hab. Andrzej Raczyński,
 • dr Leszek Ryk, docent,
 • mgr Paula Wiśniewska,
 • dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. nadzw. UWr,
 • dr hab. Jacek Zieliński,
 • mgr inż. Monika Zielonka.

Sekretariat Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
pokój 238, godziny urzędowania 7:30-15:30
e-mail: ukjk@uwr.edu.pl
tel. 71 375 22 37