Strona używa plików cookies więcej

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Rektor UWr do realizacji zadań przewidzianych w Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia na szczeblu Uniwersytetu powołuje Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia (dalej jako skrót: UKJK). Nowy skład został powołany 4 maja 2021 roku (Zarządzenie nr 61/2021 z późniejszymi zmianami), kadencja Komisji trwa do 31 sierpnia 2024 roku. Przewodniczącym UKJK jest Prorektor ds nauczania dr hab., prof. UWr Łukasz Machaj.

Poniżej przedstawiamy skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024:

Przewodniczący:

 • dr hab., prof. UWr Łukasz Machaj

Prorektor ds Nauczania

Przewodniczący Senackiej Komisji Nauczania

 • dr hab. Robert Kucharczyk, prof. UWr

Pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia

 • dr hab. Andrzej Raczyński

Nauczyciele akademiccy z poszczególnych jednostek organizacyjnych:

 • prof. dr hab. Piotr Chruszczewski
 • dr hab. Piotr Durlak
 • prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
 • prof. dr hab. Stefan Kiedroń
 • dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr
 • dr Anna Kurpiel
 • dr Joanna Łubocka
 • dr Magdalena Modelska
 • dr Stefan Nowicki
 • dr Marcin Orszulak
 • mgr Katarzyna Potocka-Brygier
 • dr Leszek Ryk, docent UWr
 • dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr
 • dr hab. Jacek Szczepański, prof. UWr
 • dr Paweł Urbaniak
 • prof. dr hab. Robert Wieczorek
 • dr hab. Barbara Wiśniewska – Paź, prof. UWr
 • prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
 • dr hab. Jacek Zieliński

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów:

 • mgr Anzhelika Savchuk

Inne osoby wskazane przez Rektora:

 • mgr Urszula Broda
 • mgr Dominika Buczkowska
 • mgr Marta Filistowicz
 • mgr inż. Beata Porowska
 • mgr Joanna Prochorowicz
 • mgr Monika Zielonka