Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Ludzie / Wydarzenia

Językoznawcza strona popkultury

Co łączy grę komputerową z reklamą pasty do zębów? Czy Lord Vader skorzystałby ze współczesnych strategii propagandy medialnej? Powyższe pytania pokazują, że wiele pozornie niezwiązanych ze sobą fenomenów kulturowych ma wspólne źródło – jest nim popkultura dostarczająca nam wzorców, z których korzystamy każdego dnia. Rewolucja technologiczna, dominacja Internetu, rozwój nowych zjawisk gatunkowych i ponowoczesny eklektyzm metodologiczny – to tylko kilka z czynników, które sprawiły, że kultura popularna znalazła się w centrum zainteresowania naukowców, a przeciwstawienie jej kulturze wysokiej nie jest już wcale takie oczywiste.

Kultura popularna jest nie tylko przedmiotem badań interdyscyplinarnych, ale ma również intersemiotyczny charakter. Badanie popkulturowych wzorców myślenia może doprowadzić nas do cennych naukowych refleksji. Wiadomo, że ogromną rolę w funkcjonowaniu kultury masowej odgrywa język, a także powiązane z nim zjawiska komunikacyjne, między innymi rozwój nowych mediów, wzorców myślenia potocznego, jak również narracji odwołującej się do humoru i rozrywki. Z tego względu Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury „Trickster” oraz Studenckie Koło Naukowe Językoznawców UWr mają zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową „Językoznawcza strona popkultury”, poświęconą szeroko rozumianej kulturze popularnej w kontekście językoznawstwa.

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 20-21 kwietnia 2018 roku. W tym czasie pochylimy się nad problemem kultury popularnej w kontekście języka i innych zjawisk komunikacyjnych. Poniżej zamieszczamy nasze propozycje, jednakże jesteśmy otwarci na wszelkie próby ujęcia omawianych zagadnień:

  • wybór medium a wykorzystywane w kulturze popularnej strategie komunikacyjne,
  • problem instancji nadawczo-odbiorczych w tekstach kultury masowej,
  • rola komizmu, humoru i ironii w popkulturze,
  • wzorce kultury popularnej w dyskursie reklamowym, medialnym i politycznym,
  • nowe formy i hybrydy gatunkowe a ich popkulturowe źródła i aktualizacje multimedialne,
  • rola Internetu w kształtowaniu się i rozpowszechnianiu popkultury,
  • kultura popularna a nowe i dawne gatunki, kody i formaty komunikacyjne: od komiksu do memu, od plakatu do billboardu itp.

Termin: 20-21 kwietnia 2018
Zgłoszeniaformularz zgłoszeniowy

Miejsce: CaféTHEA (Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław)
Opłata konferencyjna: 100 zł (przerwy kawowe, materiały konferencyjne, recenzowana monografia)
Kontakt: skn.trickster@gmail.com

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut
Języki konferencji: polski, angielski

Dodane przez: Agata Sałamaj

5 Sty 2018

ostatnia modyfikacja: 23 Sty 2018