Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Jolanta Hoffman przewodniczącą Rady UWr

W marcu poznaliśmy skład Rady Uniwersytetu – wiemy już, kto będzie jej przewodniczył w pierwszej kadencji.

24 kwietnia, na mocy Uchwały nr 74/2019, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wybrał przewodniczącą Rady Uniwersytetu Wrocławskiego. Została nią Jolanta Hoffman.

Jolanta Hoffman jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (magisterium z matematyki oraz studia podyplomowe na kierunku prawo pracy i prawo socjalne). Wykształcenie zdobywała również na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym (studia podyplomowe na kierunku zarządzanie kadrami) i w Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie (zaawansowany program przywództwa). Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w firmach Ruukki, gdzie pełniła funkcję dyrektora personalnego, i DeLaval, na stanowiskach: dyrektor ds. HR oraz wiceprezydent ds. polityki wynagrodzeń i benefitów oraz systemów informatycznych wspierających zarządzanie personelem.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz projektem Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Uniwersytetu jest organem wykonującym ustawowe zadania w zakresie: opiniowania projektu strategii uczelni, opiniowania projektu statutu, monitorowania gospodarki finansowej (opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzenie sprawozdania finansowego), monitorowania zarządzania, wskazywania kandydatów na rektora, opiniowania sprawozdania w realizacji strategii.

Kadencja dziewięcioosobowej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego trwa cztery lata. Pierwsza Rada będzie funkcjonować do końca 2020 roku. W jej skład, poza Jolantą Hoffman, wchodzą Rafał Dutkiewicz, Wojciech Hann, Krzysztof Przybylski, Jerzy Korczak, Maciej Kryza, Piotr Sorokowski, Eugeniusz Zych oraz przewodniczący Samorządu Studentów, Damian Rychlik. Więcej informacji na ten temat, w tym sylwetki członków Rady, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Dodane przez: Michał Raińczuk

25 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 15 maja 2019