Strona używa plików cookies więcej

Ludzie

Josef Trna – wspomnienie

6 listopada w wieku 63 lat zmarł Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. (Masaryk University, Faculty of Education), uhonorowany w 2015 roku Medalem Pamiątkowym Uniwersytetu Wrocławskiego przez Jego Magnificencję UWr Prof. dra hab. Marka Bojarskiego.

Współpraca Josefa Trny z Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego jest ważna; m.in. był członkiem Rady redakcyjnej ogólnopolskiego kwartalnika naukowo-metodycznego „Edukacji przyrodniczej w szkole podstawowej”, brał czynny udział w konferencjach naukowych i naukowo-metodycznych organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski (Jesienne Szkoły „Problemy Dydaktyki Fizyki”, Ogólnopolskie „Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych”).

Ponadto, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Masaryka w Brnie reprezentowany przez Josefa Trnę, był partnerem Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w realizacji znaczących dla edukacji przyrodniczej w Czechach i Polsce projektów europejskich (SySTEM – Systematic Pro-fessional Developement Through Science Teacher Education Modules, EuSTD–Web – European Tea-cher, Professional Development for Science Education in a Web-based Environment).

Ze ściśniętym sercem trudno przemawiać.
Niech słowa pieśni wybrzmią za nas:
Przyjacielu, trochę serca nam ubyło.
Ile naprawdę jeszcze nie wiemy…
żegnamy Cię i dziękujemy…

Krystyna Sujak-Lesz
Leszek Ryk
Andrzej Krajna

Dodane przez: Michał Raińczuk

14 Lis 2017

ostatnia modyfikacja: 16 Lis 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.