Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Jubileusz prof. Zbigniewa Kurcza i konferencja

W dniach 24-25 listopada odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Wielowymiarowa dynamika stosunków bilateralnych Europie. Polska i Niemcy – 30 lat po podpisaniu traktatu dobrosąsiedzkiego” oraz Jubileusz Profesora Zbigniewa Kurcza.

W 2021 roku Polska i Republika Federalna Niemiec obchodzą 30. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Obok podpisanego rok wcześniej traktatu granicznego, traktat sąsiedzki stanowił podstawę nowego początku stosunków polsko-niemieckich w demokratycznej w Europie. W ciągu ostatnich 30 lat relacje dwustronne uległy znacznej zmianie i były postrzegane z perspektywy pojednania, wspólnoty wartości i interesów oraz roli Niemiec jako adwokata Polski na drodze do UE. Koncepcje te odnosiły się do okresu charakteryzującego się silną asymetrią pod względem poziomu rozwoju obu państw (gospodarczego i politycznego) oraz ich osadzenia instytucjonalnego, a zatem trudno je uznać za adekwatne do obecnej sytuacji politycznej.

Celem konferencji jest omówienie politycznej i społecznej dynamiki stosunków bilateralnych w Europie, w szczególności tych pomiędzy Niemcami a Polską, na poziomie ponadnarodowym, narodowym i subnarodowym w różnych obszarach polityki. Ponadto chcemy skupić się na czynnikach wspierających i hamujących współpracę sąsiedzką między Polską a Niemcami.

Podczas konferencji uczestnicy będą świętować Jubileusz 70. urodzin prof. dr. hab. Zbigniewa Kurcza, który był wieloletnim dyrektorem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i założycielem Zakładu Socjologii Pogranicza.

Szczegóły wydarzenia w załącznikach poniżej.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

19 lis 2021

ostatnia modyfikacja: 22 lis 2021