Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Jubileusz Wydziału Nauk Społecznych

Uroczystym posiedzeniem Rady Wydziału rozpoczął się w piątek jubileusz 30-lecia Wydziału Nauk Społecznych. Dwudniowe święto stało się okazją do integracji środowiska akademickiego – profesorów, doktorów, doktorantów i studentów, którzy podejmują wysiłek badania tego, co społeczne w instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach.

Punktualnie w południe w Oratorium Marianum rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Nie zabrakło przedstawicieli władz UWr, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, reprezentantów Polskiej Akademii Nauk oraz członków ogólnopolskich towarzystw naukowych.

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Adam Jezierski zwrócił uwagę na fakt, że pracownicy Wydziału Nauk Społecznych są aktywni na trzech polach: dydaktycznym, naukowym i pracy w społeczeństwie. – To Wydział, który zachowuje równowagę między tymi trzema aktywnościami i stale się rozwija. Za to dziękuję dziekanowi prof. Robertowi Wiszniowskiemu i byłym dziekanom – mówił rektor.

W odpowiedzi na słowa rektora, dziekan WNS prof. Robert Wiszniowski podkreślił, że pracownicy Wydziału czują się inżynierami społecznymi, bo to bardzo ważne, aby umieć dogadywać się z ludźmi.

W trakcie uroczystości uhonorowani zostali przyjaciele Wydziału Nauk Społecznych – doświadczeni badacze, dydaktycy i organizatorzy, którzy z konsekwencją oraz życzliwością wpierają dynamiczny rozwój wrocławskiego środowiska politologicznego, socjologicznego i filozoficznego. Ponadto zaproszeni goście odebrali Medale UWr, Medale 300-lecia UWr oraz Statuetki Wydziału Nauk Społecznych.

W ramach uroczystej sesji plenarnej „Nowoczesne intelektualne przywództwo dla przyszłości”, przemówienia wygłosili profesorowie: Roman Bäcker z Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Agnieszka Kijewska z Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego, Marek Pietraś z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Marek Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na fortepianie zagrał Aleksy Borówka.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

22 Cze 2018

ostatnia modyfikacja: 19 Lip 2018