Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Jubileusz Wydziału Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych zaprasza na uroczyste obchody swojego 30-lecia, które odbędą się 22 i 23 czerwca 2018 r. Dwudniowe święto będzie integrować środowisko akademickie – profesorów, doktorów, doktorantów i studentów – podejmujące wysiłek badania tego, co społeczne w licznych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach.

Pierwszego dnia jubileuszu (22 czerwca) o godzinie 9.00, w gościnnych murach Oratorium Marianum, obędzie się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nauk Społecznych UWr. Tego samego dnia, o godz. 12.00, również w Oratorium Marianum, przewidziano oficjalne uroczystości z udziałem władz UWr, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, reprezentantów Polskiej Akademii Nauk oraz członków ogólnopolskich towarzystw naukowych. W tym samym czasie uhonorowani zostaną Przyjaciele Wydziału Nauk Społecznych – doświadczeni badacze, dydaktycy i organizatorzy, którzy z konsekwencją oraz życzliwością wpierali dynamiczny rozwój wrocławskiego środowiska politologicznego, socjologicznego i filozoficznego. Zaproszeni Goście odbiorą Medale UWr, Medale 300-lecia UWr oraz Statuetki Wydziału Nauk Społecznych. W ramach uroczystej sesji plenarnej „Nowoczesne intelektualne przywództwo dla przyszłości”, której rozpoczęcie planowane jest na godzinę 14.00, swoje wystąpienia wygłoszą profesorowie: Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) oraz Marek Szczepański (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Drugiego dnia jubileuszu (23 czerwca), w kampusie Wydziału Nauk Społecznych, obędą się tematyczne sesje plenarne organizowane przez Instytut Politologii, Instytut Studiów Międzynarodowych, Instytut Socjologii, Instytut Filozofii, Katedrę Studiów Europejskich oraz Katedrę Logiki i Metodologii Nauk. Swój udział w obradach zapowiedzieli reprezentanci czołowych ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy, wybitni politolodzy, socjolodzy i filozofowie. Zaprezentowana zostanie również jubileuszowa wystawa „Trzydzieści lat minęło” dokumentująca kolejne etapy budowy Wydziału i umacniania jego pozycji na naukowej mapie Polski.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Dzień pierwszy 22.06.2018 r.
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Oratorium Marianum

09.00-11.00 – Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nauk Społecznych UWr

11.00-12.00 – Lunch

12.00-14.00 – Uroczyste obchody Jubileuszu:
Wystąpienia: JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, władz dziekańskich, władz rządowych i samorządowych, przewodniczących komitetów i towarzystw naukowych;  Uroczyste wręczenie odznaczeń: Medali Uniwersytetu Wrocławskiego, Medali 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, Statuetek Wydziału Nauk Społecznych

14.00-16.00 – Uroczysta sesja plenarna: prof. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Teorie przywództwa intelektualnego; prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Pessimis displicere (Boecjusz): Co świadkowie przeszłości mają do powiedzenia przywódcom przyszłości; prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Intelektualne przywództwo w procesach globalizacji; prof. dr hab. Marek Szczepański (Uniwersytet Śląski), Cnoty nowoczesnego przywódcy – portret socjologiczny

17.00-20.00 – Uroczysty bankiet w Ogrodzie Botanicznym UWr, ul. Sienkiewicza 23

Dzień drugi – 23.06.2018 r.
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych ul. Koszarowa 3

09.00-14.30 – Bufet kawowy, parter Instytutu Politologii UWr

09.00-14.30 – Tematyczne sesje naukowe organizowane przez jednostki badawczo- dydaktyczne Wydziału Nauk Społecznych UWr: Instytut Filozofii, Instytut Politologii, Instytut Socjologii, Instytut Studiów Międzynarodowych, Katedrę Logiki i Metodologii Nauk, Katedrę Studiów Europejskich

14.30-15.30 – obiad, parter Instytutu Politologii UWr

09.00-15.30 – „Trzydzieści lat minęło…” – wystawa jubileuszowa poświęcona historii Wydziału Nauk Społecznych UWr, Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych UWr

Dodane przez: Agata Kreska

12 Cze 2018

ostatnia modyfikacja: 22 Cze 2018