Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Jubileuszowy wykład w cyklu „Spotkań z Humanistyką Cyfrową”

Zapraszamy na dziesiąty (jubileuszowy!) wykład w cyklu „Spotkań z Humanistyką Cyfrową” na Wydziale Filologicznym UWr. Problematyka naszych spotkań pozostaje niezmienna, podobnie jak ich otwarta formuła: słuchamy prelegenta lub prelegentki i dyskutujemy. Ponieważ najbliższy wykład jest jubileuszowy, być może zadziała magia liczb okrągłych i będzie coś jeszcze…

Bieżący rok akademicki rozpoczynamy cyklem prezentacji w języku angielskim – status uczelni badawczej zobowiązuje! Tym razem naszym gościem będzie dr Jessie Labov z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, która przedstawi referat pt. Text as the Next Frontier: Text Mining, NLP, and the Future of the Humanities.

Wykład odbędzie się 8 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, pl.Uniwersytecki 9/13, sala 104 (im. prof. Karola Głombiowskiego).

Streszczenie wykładu i biogram prelegentki znajdują się na stronie Pracowni Humanistyki Cyfrowej IINiB: w wersji angielskiej oraz wersji polskiej.


prof. Adam Pawłowski, Pełnomocnik Rektora UWr ds. humanistyki cyfrowej

Dodane przez: Agata Kreska

4 Lis 2019

ostatnia modyfikacja: 8 Lis 2019