Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Wydarzenia

Katarzyna Zalas-Kamińska członkiem Rady Programowej Współpracy Rozwojowej III kadencji

Z przyjemnością informujemy, że dr Katarzyna Zalas-Kamińska z Zakładu Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną Instytutu Politologii została członkiem Rady Programowej Współpracy Rozwojowej III kadencji.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Spraw Zagranicznych i przez niego powoływanym na czteroletnią kadencję. Do jej zadań należy m.in. przedstawianie pomysłów dotyczących priorytetów polskiej współpracy rozwojowej, a także opiniowanie planów tej współpracy oraz sprawozdań i dokumentów rządowych w tym zakresie. W Radzie zasiadają politycy, jak również przedstawiciele sektora pozarządowego, pracodawców i środowiska naukowego.

Więcej informacji na stronie polskapomoc.gov.pl.

Katarzyna Zalas-Kamińska jest doktorem nauk społecznych, pracuje w Zakładzie Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UWr. Polska współpraca rozwojowa to główny obszar jej badań naukowych – szczególnie interesuje ją udział sektora pozarządowego w „Polskiej pomocy” oraz kwestia międzynarodowego postrzegania Polski z perspektywy prowadzonych przez nią działań pomocowych za granicą. W 2019 ukazała się monografia jej autorstwa „Poles in Aid. Polskie organizacje pozarządowe w pomocy rozwojowej a dyplomacja publiczna”.

Katarzyna Zalas-Kamińska

Dodane przez: Agata Kreska

19 maja 2020

ostatnia modyfikacja: 22 Cze 2020