Strona używa plików cookies więcej

Pracownicy

KE czeka na Twój głos

KE czeka na Twój głos – publiczne konsultacje w ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE.

Od 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła szereg publicznych konsultacji skupionych na
kluczowych obszarach polityki, w ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE po 2020 r. Przygotowanie nowego budżetu wymaga starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się
sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić.

Celem ogłoszonych przez KE konsultacji jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron
na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane. Wspomniane konsultacje obejmują pełne spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: spójność, inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek, migracja, bezpieczeństwo, infrastruktura strategiczna, mobilność.

Ankieta dostępna jest na stronach KE. Obywatele, organizacje i firmy mogą przedstawiać swoje
opinie do 8 marca 2018 r.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach. Wyrażone w nich opinie zostaną
uwzględnione w obecnych pracach nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi. Dla Polski ważne
jest, aby nasz głos był w Brukseli słyszalny.
Prosimy o przekazanie informacji do uczelni, firm, instytutów i wszystkich zainteresowanych.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

1 Lut 2018

ostatnia modyfikacja: 14 Lut 2018