Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci / Wydarzenia

Komisje rekrutacyjne ogłosiły II listy kandydatów i kandydatek zakwalifikowanych

22 lipca rozpoczęliśmy drugą turę rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie. Kandydaci i kandydatki, którzy w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów IRK mieli status „lista rezerwowa” po I turze rekrutacji wczoraj albo zobaczyli status „zakwalifikowany” albo podskoczyli na liście rezerwowej, ale ich status się nie zmienił. W tym pierwszym przypadku proszeni są przez komisje rekrutacyjne o złożenie kompletu dokumentów albo dzisiaj, czyli 23 lipca, albo 26 lipca. W drugim przypadku muszą czekać na wyniki III tury rekrutacji aż do 27 lipca.

Przeanalizowaliśmy, na których kierunkach ogłoszona została II lista kandydatów zakwalifikowanych, na których rekrutacja jest zakończona ze względu na wyczerpany limit, wyróżniliśmy również te kierunki, na których być może będzie rekrutacja dodatkowa. Tego czy na pewno będzie dowiemy się już wkrótce, po zakończeniu III tur rekrutacji podstawowej.

Informacje od komisji rekrutacyjnych wciąż do nas spływają, dlatego listę będziemy aktualizować.


GDZIE DRUGA TURA?

administracja
anglistyka
astronomia
bezpieczeństwo narodowe
biotechnologia
biologia
biologia człowieka
chemia
chemia medyczna
chemia i toksykologia sądowa
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dyplomacja europejska
europeistyka
etnologia i antropologia kulturowa
ekonomia
historia sztuki
filologia rosyjska
filologia chorwacka z językiem serbskim
filologia czeska
filologia germańska
filologia klasyczna
filologia indyjska
filologia polska
filologia francuska
filologia hiszpańska
filozofia
genetyka i biologia eksperymentalna
geografia
gospodarka przestrzenna
italianistyka
informatyka
ISIM
informatyka stosowana i systemy pomiarowe
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
kulturoznawstwo
kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
koreanistyka
komunikacja wizerunkowa
matematyka
muzykologia
mikrobiologia
pedagogika
pedagogika specjalna
publikowanie cyfrowe i sieciowe
psychologia
prawo
sinologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
turystyka
ochrona środowiska

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

archeologia
indywidualne studia międzyobszarowe
niderlandystyka
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
stosunki międzynarodowe – global studies
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

BYĆ MOŻE REKRUTACJA DODATKOWA…

europeistyka
fizyka
filologia klasyczna
filologia indyjska
filologia ukraińska
judaistyka
muzykologia
studia śródziemnomorskie
socjologia grup dyspozycyjnych
zarządzanie migracjami

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Na Uniwersytecie Wrocławskim nie ma jednego miejsca, w którym przyjmowane są dokumenty na wszystkie kierunki. Dokumenty przyjmują komisje rekrutacyjne na wydziałach. Adresy, daty oraz godziny składania dokumentów znajdują się na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wybraniu kierunku i zakładki „miejsce składania dokumentów”.

REZYGNACJE

Kandydaci i kandydatki, którzy złożyli dokumenty na kierunek, ale chcą z niego zrezygnować, proszeni są o wysłanie mailem rezygnacji zgodnej ze WZOREM
na adres mailowy Działu Nauczania rekrutacja@uwr.edu.pl.
UWAGA!
Najlepiej zrobić to w ciągu 5 dni roboczych, ale im szybciej tym lepiej – dzięki temu na wolne miejsce wskoczy osoba z listy rezerwowej.

LEGITYMACJA STUDENCKA

Kandydaci i kandydatki, którzy w systemie IRK po złożeniu dokumentów zobaczyli status „przyjęci” dostali również informację o opłacie za legitymację studencką. Opłata wynosi 22 zł, pieniądze należy wpłacić na to samo konto co opłatę rekrutacyjną do 16 sierpnia.

KOMISJE REKRUTACYJNE

Kontakt do komisji rekrutacyjnych znajduje się na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wybraniu kierunku w zakładce „kontakt”.

KONTAKT
W sprawie rekrutacji jesteśmy pod numerami telefonów w godz. 7.30-15.00:

DZIAŁ KOMUNIKACJI
71 375 25 54

DZIAŁ NAUCZANIA
71 375 22 37
71 375 22 55

Dodane przez: Agata Sałamaj

23 lip 2021

ostatnia modyfikacja: 23 lip 2021