Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Konferencja BEYOND LANGUAGE 2022

BEYOND LANGUAGE to międzynarodowa konferencja naukowa skupiająca badaczy i naukowców różnych języków i kultur. Tegoroczna konferencja została zaplanowana na 31 maja oraz 1 czerwca 2022. Organizatorzy pragną wskazać m.in. na potrzebę badań i opisu mniejszości językowych, zagrożonych i ginących języków, literatur i kultur, małych języków, pidżynów i kreoli, a także zawężenia zakresu badań praktyk kulturowych dokonywanych za pośrednictwem języka i studiów z zakresu lingwistyki kontaktowej i lingwistyki antropologicznej.

Celem konferencji jest stworzenie podstaw do badań w następujących obszarach:

  • zagrożone i ginące języki, literatury i kultury,
  • językoznawstwo antropologiczne,
  • studia nad kulturami i społeczeństwami,
  • wzorce kulturowe w praktykach dyskursywnych,
  • językoznawstwo ludowe i antropologia ludowa,
  • mechanizmy zmiany (i śmierci) języka,
  • etnografia komunikacji,
  • badania małych języków i witalności językowej,
  • językoznawstwo terenowe,
  • studia z zakresu przekładoznawstwa.

Termin składania zgłoszeń i naboru abstraktów: 25 maja 2022 r.

Organizatorami tegorocznej konferencji naukowej BEYOND LANGUAGE 2022 są:
Uniwersytet Wrocławski (Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych, Instytut Filologii Angielskiej, Akademickie Centrum Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne oraz Nadnotecki Instytut UAM w Pile), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Katedra Lingwistyki Komputerowej), Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii), Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Università degli Studi di Roma „La Sapienza” oraz University of Bucharest (Faculty of Journalism and Communication Studies).

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło amerykańskie wydawnictwo: Æ Academic Publishing z San Diego.

Prace prelegentów zostaną opublikowane w periodyku naukowym Academic Journal of Modern Philology (ajmp.uni.wroc.pl/).

Wszelkie informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie https://bl2022.epi.uj.edu.pl

Autorem zdjęcia w tle jest Piotr P. Chruszczewski.

Dodane przez: Maria Kozan

11 maja 2022

ostatnia modyfikacja: 17 maja 2022