Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Nauka

Konferencja „Big Data w humanistyce i naukach społecznych”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Big Data w humanistyce i naukach społecznych, organizowanej w dniach 22–23 listopada 2018 r. przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr.

Celem konferencji jest krytyczna refleksja nad problemem big data, wymiana poglądów, doświadczeń oraz aktualnego stanu badań w tym zakresie. Nie narzucając ograniczeń tematycznych proponujemy zagadnienia tematyczne obejmujące:

 • Big Data, wartość naukowa dużych zbiorów danych
 • Wpływ Big Data na procesy poznawcze oraz rozwój nauki
 • Big Data jako źródło innowacji, tworzenie kultury danych
 • Big Data – rozwój nauki w Polsce i we Wrocławiu
 • Źródła Big Data
 • Pozyskiwanie danych, przechowywanie, przetwarzanie, eksploracja dużych zbiorów danych
 • Zabezpieczanie i ochrona dużych zbiorów danych
 • Badania dużych zbiorów danych
 • Typy i struktury danych, standaryzacja danych
 • Technologie i techniki analizy danych
 • Wizualizacja danych
 • Zarządzanie dużymi zbiorami danych
 • Użytkownicy dużych zbiorów danych
 • Społeczeństwo sieciowe i Big Data
 • Big Data w bibliotekach (np. usługi biblioteczne w zakresie danych badawczych/naukowych) i działalności wydawniczej
 • Badania korpusowe typu big data w literaturoznawstwie i lingwistyce
 • Big Data w informatologii

Słynne stwierdzenie Sir Francis Bacona scientia est potentia, zastąpiono dziś hasłem information is power, zwiastującym nowe możliwości badawcze. Czy jednak współcześni uczeni dysponują metodologią i narzędziami umożliwiającymi wykorzystanie 40 trylionów gigabajtów, które w 2020 r. wypełnią bazy danych, sieci oraz chmury obliczeniowe?

Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w tych rozważaniach!

Komitet Organizacyjny (z ramienia IINiB UWr): prof. dr hab. Adam Pawłowski adam.pawlowski@uwr.edu.pl; dr hab. Aneta Firlej-Buzon aneta.firlej-buzon@uwr.edu.pl; dr Artur Ogurek (sekretarz konferencji) artur.ogurek@uwr.edu.pl; mgr Karina Nabiałczyk (skarbnik) karina.nabialczyk@uwr.edu.pl.

Dodane przez: Agata Kreska

15 Mar 2018

ostatnia modyfikacja: 15 Mar 2018